Governancecode woningcorporaties

De Governancecode woningcorporaties laat zien hoe de woningcorporaties denken over goed bestuur en toezicht. Voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing zijn van groot belang voor hoe wij als woningcorporaties zo goed mogelijk ons werk doen. Daarom gaat deze code ook expliciet in op deze onderwerpen.

Portaal wijkt op één punt af van de Governancecode: bepaling 3.6. De raad van commissarissen heeft de bestuurders niet voor bepaalde tijd benoemd, zoals deze bepaling voorschrijft. Wel staat in de arbeidsovereenkomsten dat het functioneren van de bestuursleden eens in de vier jaar plaatsvindt. In de toekomst benoemt de raad van commissarissen bestuurders voor maximaal vier jaar.

De Governancecode woningcorporaties 2015 vindt u hier.