Juridische structuur

Stichting Portaal is de moedermaatschappij van Portaal Holding BV. Onder de holding valt een aantal bv’s voor projectontwikkeling en onderhoud, en enkele bestuurlijke deelnemingen.

Portaal staat onder toezicht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Het toezicht door de Aw richt zich op de volgende vraagstukken:

  1. Concentreren woningcorporaties zich op hun kerntaak? Lees meer onder Rechtmatigheidstoezicht.
  2. Hoe staat het met de financiële continuïteit van woningcorporaties en van de sector als geheel? En hoe staat het met derivaten of beleggingen bij corporaties? Lees meer onder Financieel toezicht.
  3. Hoe zit het met de kwaliteit van het bestuur en het interne toezicht? Lees meer onder Governance toezicht.
  4. Wordt er integer gehandeld? Lees meer onder Integriteitstoezicht.

 

Vertalen / Translate