Raad van Bestuur

Wij hebben een tweehoofdig bestuur: een two-tier board. Het bestuur bestaat uit Dirk Jan van der Zeep (voorzitter) en Sander Heinsman. De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding en bepaalt de langetermijnstrategie. De onderlinge verhouding is vastgelegd in het Bestuursreglement. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en dient als klankbord voor complexe vraagstukken.

Dirk Jan van der Zeep

Voorzitter Raad van Bestuur

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht en lid audit commissie Financiën en Beheer bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie
  • Lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie bij Samen Veilig Midden-Nederland
  • Lid Raad van Toezicht van de welzijnsorganisatie Voorschoten voor Elkaar

Uit hoofde van functie:

  • Lid van de Deelnemersraad van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
  • Lid van het Bestuur van de Brede Stroomversnelling
  • Lid Raad van Advies Forum voor Stedelijke Vernieuwing

 

Sander Heinsman

Bestuurder

Nevenfuncties: 

  • Lid Raad van Advies Woondynamics
  • Lid sectoradviescommissie Vestia