Raad van Bestuur

Wij hebben een tweehoofdig bestuur: een two-tier board. Het bestuur bestaat uit Dirk Jan van der Zeep (voorzitter) en Sander Heinsman. De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding en bepaalt de langetermijnstrategie. De onderlinge verhouding is vastgelegd in het Bestuursreglement en het Profiel Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en adviseert de Raad van Bestuur.

Dirk Jan van der Zeep

Voorzitter Raad van Bestuur

Nevenfuncties: docent NIVRA Nijenrode, penningmeester Bewonersvereniging De Hyacint.

Sander Heinsman

Bestuurder