Onze bijdrage

Portaal draagt bij aan leefbare wijken en buurten waar mensen zich thuis voelen, rekening houden met elkaar en als buren naar elkaar omkijken. Want een thuis is meer dan alleen een huis. We huisvesten 'inclusief' , ook mensen die zorg of begeleiding hebben. Wij willen buurten creëren waar mensen met uiteenlopende achtergronden prettig wonen. Bijdragen aan goed samenleven noemen we dat.

Dat doen we op verschillende manieren.

  • We blijven ons inzetten voor leefbare buurten en sturen op balans in de buurten en woongebouwen.

  • We bouwen mee aan sterke netwerken en afspraken met lokale partners en bewoners.

  • We stimuleren en ondersteunen bewoners om initiatieven te nemen om naar elkaar om te kijken of bij te dragen aan de leefbaarheid in hun woongebouw, straat of buurt.

  • We hebben sociale woonconcepten – zoals gemengd wonen - die aansluiten bij de woonbehoeften van huidige en toekomstige bewoners.

  • Nieuwbouw en renovatie dragen bij aan goed samenleven. In het ontwerp van het gebouw en de aansluiting op omgeving wordt rekening gehouden met het mogelijk maken van ontmoeting.

Wat is gemengd wonen