Avicenna

Vanwege de toevloed van vluchtelingen in 2015 heeft de gemeente Leiden een taskforce opgericht om op een snelle manier meer statushouders van woonruimte te voorzien. Ondertussen bleek ook het aantal dak- en thuislozen te groeien evenals de wachtlijsten voor reguliere woningzoekenden. De corporaties waren bereid om tijdelijke woningen te bouwen voor deze doelgroepen, de gemeente leverde de locaties.

Deze locatie is voor 5 jaar beschikbaar, mogelijk langer. De gemeente zorgt voor een vervolglocatie als de woningen weg moeten. De tijdelijke woningen zijn zeer energiezuinig en hebben een warmtepomp (label A).

Bewoners

Alle betrokken partijen vinden het wenselijk dat bewoners contact met elkaar hebben en elkaar weten te vinden en elkaar op weg helpen in de maatschappij. Er wonen 14 statushouders met lichte begeleiding door Vluchtelingenwerk en de gemeente Leiden. Verder 8 bewoners van De Binnenvest, komende vanuit de maatschappelijke opvang. Tenslotte 8 jongeren tussen 23 en 27 jaar, die bereid zijn om medebewoners op weg te helpen. Zij zijn geselecteerd op inschrijfduur plus motivatiebrief en –gesprek.

Locatie

Avicennapad nabij de Wassenaarseweg in Leiden

Aantal woningen

30 eenpersoons appartementen

Huurprijs

€ 480

M2

25

Betrokken partners

Gemeente Leiden, De Binnenvest,

Vluchtelingenwerk

Start

Taskforce half 2015

Looptijd

Verhuur startte in juli 2017

 

Beheer en (zelf)organisatie

Wij zorgen voor het gangbare wijkbeheer. De bewoners doen klusjes als de vuilcontainers aan de weg zetten. Daarnaast is er een beheerder van De Binnenvest die regelmatig het complex bezoekt en een oogje in het zeil houdt.

Succesfactoren

De woningen zien er mooi uit (uitstraling hout). De gemeente heeft de directe omgeving al voor oplevering ingericht. Bewoners ervaren geen overlast van de dichtbij gelegen A44 en zijn over het algemeen tevreden.

Er zijn wel contacten maar het ontbreken van een ontmoetingsruimte op de locatie werkt belemmerend. Wel is op 100 meter afstand een lokaal dat een keer per maand beschikbaar gesteld kan worden. Hier wordt nog te weinig gebruik van gemaakt. We gaan de bewoners ondersteunen om wat meer gezamenlijke activiteiten van de grond te krijgen.

Quote uit een exitgesprek

Als jongeren zijn we samen gestart, leuk. Ik heb hier nu wel vrienden. Je moet wel zelf wat willen met elkaar en nog niet helemaal gesetteld zijn als je hier gaat wonen. Nu ik zelf een relatie heb, merk ik ook dat ik er minder energie in wil stoppen.

Meer zien?

https://sleutelstad.nl/2017/07/10/tijdelijke-woningen-avicennapad-feestelijk-opgeleverd/