De Liendert

Voormalig verzorgingshuis De Liendert in Amersfoort krijgt een bijzondere tijdelijke invulling tot in ieder geval medio 2022. Na succesvolle voorbeelden in andere plaatsen, starten wij nu ook in Amersfoort met het woonconcept gemengd wonen.

Bewoners

In het pand aan de Zwaluwenstraat wonen sinds mei 2020 verschillende groepen. In totaal 43 starters/studenten en 27 mensen via Sovee, Kwintes en Leger des Heils.

Portaal heeft voor deze tijdelijke invulling gekozen omdat er grote behoefte is aan goede inbedding van kwetsbare mensen in hun woonomgeving. Voor hen is het belangrijk dat ze hulp van andere bewoners krijgen, dat ze vooruit geholpen worden in de maatschappij. We willen eenzaamheid en overlast voorkomen. Onze ervaring leert dat deze woongemeenschapsvorm positief bijdraagt aan een thuis voor alle betrokken bewoners. 

Beheer en (zelf)organisatie

Om dit tijdelijke woonconcept op te zetten en te begeleiden hebben wij Gapph Vastgoedbeheer gevraagd. Gapph heeft veel ervaring met dit soort tijdelijke projecten, onder meer aan de Lichtpenweg in Amersfoort. Medewerkers van Gapph zijn regelmatig aanwezig: voor de opbouw van de woongemeenschap in samenwerking met bewoners, maar uiteraard ook om te checken of alles goed loopt en het gebouw en de omgeving er netjes uitzien. De bewoners van De Liendert hebben hier uiteraard zelf ook een grote rol in. Goed contact met buurtbewoners is daarbij heel belangrijk. Want alleen samen maken bewoners hun buurt een prettige plek om te wonen.

Toekomst

Ondertussen denken we na over de toekomst van het pand.. Ook wegen we mee dat Amersfoort een groot tekort heeft aan betaalbare huurwoningen. De wachtlijsten in de stad zijn lang, en worden langer. Reden voor de gemeente om een Deltaplan Wonen op te stellen. Deze locatie biedt kansen om, door renovatie of nieuwbouw, betaalbare huurwoningen toe te voegen. Bij de uitwerking van de plannen betrekt Portaal direct omwonenden en andere belanghebbenden.

Locatie: Zwaluwenstraat 1, Amersfoort

Aantal woningen

70

Type woningen

Appartementen/studio’s

Huurprijs

Tussen de 420 – 620 euro excl. servicekosten

M2

Verschillende grootte

Betrokken partners

Sovee, Leger des Heils en Kwintes

Start

Mei 2020 

Looptijd

Bepaalde tijd