Place2BU

Het doel van Place2BU is het bieden van huisvesting voor jongeren, statushouders en mensen uit de Maatschappelijke Opvang. Samen vormen zij een woongemeenschap. Alle bewoners dragen op zijn/haar eigen manier daaraan bij.

Bewoners

Ongeveer ¾ van de bewoners is een zogenoemde dragende bewoner. Van hem of haar wordt verwacht ‘meer te willen dan een dak boven het hoofd’. Zij voelen zich sociaal betrokken en leveren een actieve bijdrage aan de woonomgeving. De jongeren tussen de 23 en 27 jaar zijn geselecteerd op motivatie (brief en gesprek). Ze zijn studerend of werkend en komen uit alle delen van het land. Wil je je aanmelden om hier te komen wonen, ga dan naar https://www.place2bu.nl

Het andere ¼ van de bewoners bestaat uit twee groepen, zogenoemde vragende bewoners. Zij zijn enigszins kwetsbaar en hebben nog begeleiding en ondersteuning nodig bij het (her)vinden van de regie over hun wonen en leven. Zoals jongeren die kort geleden een verblijfsvergunning kregen. Zij zijn aangedragen door het COA en krijgen begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk. Daarnaast wonen er mensen afkomstig uit de maatschappelijke opvang. Zij worden voorgedragen door Lister, de Tussenvoorziening, Leger des Heils en Beter Wonen en worden begeleid door deze organisaties en het buurtteam.

De bewoners uit de maatschappelijke opvang kunnen na drie jaar begeleiding volledig zelfstandig wonen, met een huurcontract op hun eigen naam. Zo nemen ze weer de regie over hun eigen leven en kunnen als goede buur samenleven. Bij Place2BU bouwen bewoners met uiteenlopende achtergronden samen aan een thuis waar zij zich prettig voelen.

Locatie

Kanaalzichthof, Leidsche Rijn, Utrecht

Aantal woningen

490

Type woningen

Zelfstandige studio’s

Huurprijs

€576 (incl servicekosten)

M2

21m2

Betrokken partners

Portaal, Mitros, Vluchtelingenwerk, COA, Lister, de Tussenvoorziening, Leger des Heils

Start

Start project 2017, oplevering voorjaar 2018

Looptijd

11 jaar

 

Beheer en (zelf)organisatie

Elke gang heeft 18 tot 30 woningen en 2 gangmakers. Die laatsten zijn het aanspreekpunt van de gang en hebben een voortrekkersrol in het opbouwen van de leefgemeenschap. Bovendien zijn alle bewoners lid van de woonvereniging Place2BU. De woonvereniging bestaat uit een bestuur en verschillende werkgroepen die verbindende activiteiten organiseren voor de bewoners. Het bestuur onderhoudt het contact met externe partijen en is verantwoordelijk voor werving en selectie van nieuwe bewoners.

Een werkgroep van de woonvereniging beheert en onderhoudt het centrumgebouw. Dit gebouw is elke dag geopend en de koffie staat klaar, ook voor de buren en anderen die elders wonen.

Succesfactoren

Visie op schaal en locatie. Doordachte plaatsing en selectie van bewoners op motivatie. Begeleiding gericht op individu en collectief. Het team bestaat uit sociaal beheer, ter ondersteuning van de woongemeenschap, verhuurzaken en communicatie en werving. Gedeelde verantwoordelijkheid partners.