Jaarverslagen

Elk jaar leggen wij verantwoording af over onze prestaties in het jaarverslag. Het volledige jaarverslag 2022 en het jaaroverzicht in het kort vindt u hiernaast. 

Veel leesplezier!