Jaarverslagen

Elk jaar leggen wij verantwoording af over onze prestaties in het jaarverslag. Het volledige jaarverslag 2020 en het bijbehorende jaaroverzicht (het jaarverslag in het kort) vindt u hiernaast. 

Veel leesplezier!