Jaarverslagen

Elk jaar leggen wij verantwoording af over onze prestaties in het jaarverslag en de jaarrekening.

Het volledige jaarverslag en de jaarrekening vindt u hiernaast. In het bijbehorende digitale magazine staan interviews met huurders en medewerkers die inzicht geven in het werk van onze corporatie en hoe huurders en gemeenten dat ervaren.

Veel leesplezier!