Jaarverslagen

Elk jaar leggen wij verantwoording af over onze prestaties in het jaarverslag en de jaarrekening. Er is een Nederlandstalige en Engelstalige versie beschikbaar.

Het volledige jaarverslag en de jaarrekening vindt u hiernaast. In het bijbehorende digitale magazine staan interviews met huurders en medewerkers die inzicht geven in het werk van onze corporatie en hoe huurders en gemeenten dat ervaren.

Veel leesplezier!

Vertalen / Translate