Huurdersorganisaties

Een huurdersorganisatie bestaat uit huurders. Zij komen op voor het belang van de huurders van Portaal. Dit doen ze onder meer op het gebied van beleid en klachtenafhandeling. Elke regio heeft haar eigen huurdersorganisatie. Deze heeft regelmatig overleg met de manager Volkshuisvesting van de betreffende regio.

Op centraal niveau geven de huurdersorganisaties advies aan de Raad van Bestuur over centraal beleid van Portaal, zoals het huurbeleid. Wij luisteren goed en waar mogelijk nemen wij de suggesties op in ons beleid of voeren ze uit. 

Specifieke informatie over de Huurdersorganisaties lees je op hun eigen websites.

Prestatieafspraken

Onze huurdersorganisaties zijn volwaardige partners in het overleg met de gemeenten over de jaarlijkse prestatieafspraken. In overleg met de huurdersorganisaties schrijven wij eerst een bod voor de gemeente. Dit bespreken we met ons drieën en bij overeenstemming tekenen we de afspraken.