Prestatieafspraken

Elk jaar maken de gemeente, huurdersorganisatie en corporatie prestatieafspraken. Dan spreken we per gemeente met elkaar af wat we willen bereiken in het volgende jaar. Denk aan het aantal te bouwen huizen of acties ter voorkoming van huurachterstand. Hieronder staan de prestatieafspraken die we hebben afgesloten voor 2019.