Navigatie

Herontwikkeling Rivierenbuurt in Leiden

Meerburg

Op deze pagina leest u meer informatie over het plan en de participatie: waarover en wanneer u als huurder van Portaal, wijkbewoner en/of Leidenaar kunt meedenken en meepraten.

Toekomst van de wijk en de woningen
In de Rivierenbuurt bezitten we in totaal 136 appartementen, verdeeld over 6 flats. Bewoners hebben last van vocht, tocht en schimmel. Om het wooncomfort van de bewoners te verbeteren zijn de woningen aan vernieuwing toe. Op dit moment lijkt het vervangen van alle flats door nieuwbouw de beste optie. Dit overzicht laat zien om welke woningen het van Portaal gaat.  

De herontwikkeling gaat niet alleen over het vernieuwen van onze flats, maar ook over 6 flats van Woningcorporatie de Sleutels. Tegelijkertijd doet de gemeente Leiden onderzoek in de wijk naar het groen in de openbare ruimte en naar de ondergrondse kabels en leidingen. Dat zijn bijvoorbeeld waterleidingen, riolering, gasnetwerk en elektra. Ook duurzaamheid en klimaat tellen mee bij de vraag: “Kan de wijk aardgasvrij gemaakt worden?” Daarnaast bekijken ze de mogelijkheden om het aangrenzende Park Matilo aan te laten sluiten op de buitenruimte en een nieuw Huis van de Buurt te bouwen. Op de plattegrond in de afbeeldingen is te zien om welk deel van de wijk het gaat. 

Samen bijdrage aan goed samen leven
Al deze plannen bieden kansen om samen met onze partners een prachtige buurt te maken. Daarom starten we met de Sleutels en de gemeente een onderzoek naar de toekomst van de openbare ruimte, de wijk en de woningen. Dit is een lang traject. Huurders, maar ook alle wijkbewoners en andere belanghebbenden nemen we stap voor stap mee in dit proces. 

Hoe nu verder? 
De eerste stap is het opstellen van de gebiedsvisie. Daarvoor lopen nu diverse onderzoeken en starten we na de zomer een gezamenlijk participatietraject op. We informeren de bewoners via een nieuwsbrief of bijeenkomst(en). We verwachten nog tot halverwege 2023 bezig te zijn met het onderzoek. Dan weten we wat er kan en mag in de buurt en welke plannen haalbaar en betaalbaar zijn. We laten onze huurders dan ook definitief weten wat er gaat gebeuren met hun woning.

We blijven onderhoud uitvoeren
Wij voeren gewoon onderhoud uit, bijvoorbeeld als u een reparatieverzoek heeft. Maar we doen geen grote investeringen meer in de woningen. We raden u ook aan geen grote investeringen meer in uw woning te doen. 

Contact
Op deze projectenpagina zetten we alle informatie die van belang is voor de ontwikkeling van de Rivierenbuurt. Zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen en verslagen van bijeenkomsten et cetera. In de linkerkolom staan alle documenten. Wilt u betrokken worden bij de nieuwbouw? Stuur dan een mail naar rivierenbuurt@portaal.nl. Bewoners van Portaal kunnen voor vragen contact opnemen met Ilse Houtman, sociaal projectleider. Dit kan ook via het bovengenoemde mail adres. Bellen kan ook. Kijkt u voor het telefoonnummer en actuele openingstijden op www.portaal.nl/contact