Navigatie

Nieuwbouw aan de Turkooislaan

Eind 2020 kocht Portaal de grond en opstallen aan de Turkooislaan 131 van de Raad Vastgoed Ontwikkeling. Deze locatie in de Hoge Mors, omsloten door de Turkooislaan, Smaragdlaan en Agaatlaan, biedt de kans om 135 betaalbare woningen toe te voegen aan de stad Leiden. Daarin trekt Portaal samen op met de gemeente Leiden en de buurt.

Betaalbare woningen toevoegen aan de stad
Portaal gaat hier een mooie mix neerzetten voor verschillende groepen woningzoekenden. Het voornemen is in totaal 135 huurwoningen te bouwen: 85% sociale huur en 15% middeldure huur. Leiden kent een groot tekort aan betaalbare woningen. Deze nieuwbouw in Leiden biedt ruimte voor verschillende doelgroepen, waaronder huishoudens met een middeninkomens en laag inkomen.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voor de bouw van Turkoois is in juli 2022 door de Leidse gemeenteraad vastgesteld. Inmiddels is het bestemmingsplan geheel en onherroepelijk in werking getreden. Aansluitend heeft de architect in opdracht van Portaal het ontwerp voor de nieuwbouw definitief gemaakt, zodat het past in het bestemmingsplan.

Omgevingsvergunning
Op 15 november is een omgevingsvergunning (dit heette vroeger een bouwvergunning) aangevraagd. Deze vergunning is nu bij de gemeente in behandeling. De standaard termijn voor het behandelen van een omgevingsvergunning is 8 weken. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Inrichting kruising Turkooislaan – Hoge Morsweg
Het projectteam 'Duurzame wijkvernieuwing Hoge Mors' van de gemeente Leiden dat verantwoordelijk is voor de inrichting van de openbare ruimte en het vervangen van de riolering, heeft op 24 november een klankbordgroepavond voor de direct omwonenden aan de kruising Turkooislaan – Hoge Morsweg georganiseerd. Tijdens deze sessie is dit deel van het ontwerp voorbesproken, vooruitlopend op de grote inloopbijeenkomst van 29 november in het Denksportcentrum.

Het voorlopig ontwerp dat gepresenteerd is op de bewonersavond wordt inclusief de opgehaalde optimalisaties verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

Op https://doemee.leiden.nl/nl-NL/folders/denk-mee-over-de-inrichting-van-de-hoge-mors vindt u meer informatie over de herinrichtingplannen.

Lijken deze woningen u wel wat?
Portaal verwacht de woningen in 2024 te kunnen opleveren. Zodra ze klaar zijn, vindt u alle informatie over huren en aanmelden op www.hureninhollandrijnland.nl.

Vragen of meer weten?
Op deze projectenpagina leest u de laatste stand van zaken. Portaal informeert de direct omwonenden regelmatig via een huis-aan-huis nieuwsbrief. Meer over de ontwikkeling van het gebied leest u op de projectenpagina van de gemeente Leiden. Wilt u meer weten over het project? Neemt u dan contact op met Erick Walter. U kunt hem bereiken via het Klant Contact Centrum (KCC) van Portaal op telefoonnummer: 088 – 767 82 25 of een e-mail sturen naar . U kunt ook een e-mail sturen naar: turkooislaan@portaal.nl.