Van 500 naar 1000 nieuwbouwwoningen per jaar

Er moeten meer betaalbare woningen in Nederland komen. Daarover zijn de meeste mensen het eens. In onze regio’s maken wij ons hier hard voor. Daarom zetten wij ons in om 1.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen. Betaalbare, duurzame woningen in fijne, leefbare buurten.