VvE

Wat is een VvE en wat betekent het voor u?

Een VvE is een Vereniging van Eigenaren. De eigenaren van de appartementen in een gebouw vormen samen een VvE. De VvE regelt het onderhoud van het gebouw en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Elke VvE heeft een beheerder.

Waarom is er in mijn gebouw een VvE?

Zodra er één woning in uw gebouw is verkocht, ontstaat er een gemengd gebouw van koop- en huurwoningen. In dat geval wordt een VvE opgericht. Dit verloopt wettelijk via een notaris. Portaal is als eigenaar van de huurwoningen lid van de VvE.

Zeggenschap Portaal

Bij de koop van een appartement hoort een appartementsrecht. Hiermee is de appartement eigenaar automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Dit is wettelijk zo bepaald. Het percentage  huurwoningen en de bijbehorende appartementsrechten bepalen het aantal stemmen van Portaal in een VvE. Dit verschilt dus per gebouw.

Hoe werkt een VvE?

De werkwijze van de VvE is vastgelegd in drie documenten:

  • de statuten
  • de splitsingsakte
  • het huishoudelijk reglement.

Een VvE heeft in ieder geval een algemeen bestuur en een kascommissie. De meeste Verenigingen hebben  een dagelijks bestuur en overige commissies zoals  een groen- of tuincommissie, technische commissie of een leefbaarheidscommissie. De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste, besluitvormend orgaan en wordt ten minste een keer per jaar uitgeschreven. De Leden van de VVE (de eigenaren) komen dan bij elkaar om besluiten te nemen. De commissies adviseren het bestuur. In het geval van een gemengd gebouw kunnen in de commissies behalve eigenaren ook huurders deelnemen. Ook in het VvE bestuur of in de kascommissie mag een huurder zitting nemen, of gekozen worden. Uiteraard zullen eigenaren en huurders het hierover eens moeten zijn.

Wat is de relatie tussen u en de  VvE?

Als huurder bent u géén lid van de VvE en heeft u wettelijk gezien géén stem in de VvE. Portaal is als eigenaar van de huurwoningen wél lid van de VvE en vertegenwoordigt uw belangen. Als u als huurder invloed wilt uitoefenen op het beleid en het beheer van de VvE, kunt u zich richten tot ons.

Wat betekent dit voor u?

Als u uw huurcontract tekent, stemt u in met onze huurvoorwaarden. Als u in een VvE gebouw woont, tekent u ook voor het huishoudelijk regelement van deze VvE. In de meeste gevallen wijkt dit weinig af van de huurvoorwaarden. Er kunnen wel verschillen zijn

Het kan voorkomen dat het bestuur van een VvE of de VvE beheerder contact met u legt. Mondeling of per brief.

Het melden van reparaties, klachten of overlast doet u gewoon bij ons. Als het nodig is, verwijzen wij u naar de beheerder van de VvE.

Heeft u nog geen MijnPortaal account? Maak deze dan nu eenvoudig aan.

In het algemeen geldt dat gemeenschappelijke delen (gevel, dak, constructie, collectieve installaties) door de VVE worden onderhouden. Technische mankementen in de woning, worden door ons onderhouden.