Navigatie

Inwoning

U wilt iemand in uw woning laten inwonen. Dat kan, maar hiervoor heeft u altijd toestemming van ons nodig. Inwoning mag niet leiden tot overbewoning of overlast en u mag geen vergoeding voor de huur vragen. Degene die bij u intrekt wordt door de inwoning geen medehuurder en heeft nooit recht op de woning. 

Veel gevraagd over Inwoning

Ik denk dat mijn buren hun huis illegaal onderverhuren. Wat nu?

Denkt u dat een andere huurder een woning zonder toestemming onderverhuurt, lang laat leegstaan of gebruikt voor wietteelt? Meldt u deze woonfraude dan alstublieft direct (anoniem) bij onze klantenservice. Wij starten een onderzoek.

Mag ik een deel van mijn huis onderverhuren als ik er zelf ook woon?

U mag één kamer van uw huis of appartement onderverhuren aan één persoon terwijl u er zelf ook woont. Bijvoorbeeld aan een student. Onderverhuur moet u altijd eerst bij ons aanvragen. Dit kan met het aanvraagformulier verzoek tot onderverhuur. In het formulier staat wat de regels zijn en welke papieren wij nodig hebben om uw aanvraag te kunnen behandelen.

Let op:

 • Het is niet de bedoeling dat u geld verdient met het verhuren van een kamer. U mag een redelijke huurprijs vragen, in verhouding met de huur die u zelf betaalt.
 • Als uw huurder overlast veroorzaakt, bent ú verantwoordelijk.
 • Het is lastig in te schatten hoe het zal zijn met een extra persoon in huis. U kunt het beste eerst een periode van maximaal negen maanden afspreken. Tot negen maanden kunt u het contract met uw onderhuurder zonder problemen weer opzeggen. Ná negen maanden geldt huurbescherming en is het voor u veel lastiger om de kamerverhuur te beëindigen, omdat er dan rechten ontstaan voor
  de kamerhuurder. Wilt u hierover advies, neem dan contact op met het Juridisch Loket.
 • Verhuur nooit een kamer zonder het bij ons aan te vragen. Dat is illegale onderverhuur. Als wij dit constateren, moet uw onderhuurder direct uit de woning en kunt u een boete krijgen van wel 18.000 euro. 

Wij geven u geen toestemming een kamer onder te verhuren, als het gaat om:

 • Een 3-kamerwoning met momenteel twee of meer bewoners.
 • Een 4-kamerwoning met momenteel drie of meer bewoners.
 • Een 5-kamerwoning met momenteel vier of meer bewoners.
 • Een 6-kamerwoning met momenteel vijf of meer bewoners.
 • Een 55+ woning en de inwonende is jonger dan 55 jaar (of een 65+ woning en de inwonende is jonger dan 65 jaar). 
 • Een woning die gesloopt of gerenoveerd wordt en u heeft reeds urgentie gekregen


Als u andere vragen heeft over het onderverhuren van een kamer, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Ik wil iemand bij mij laten inwonen. Mag dat?

Wilt u dat deze persoon medehuurder wordt?