Navigatie

Hinder, ruzie en overlast

U woont, vooral in de steden, dicht op elkaar. Dat veroorzaakt soms hinder en spanningen die uw woonplezier kunnen bederven. Als er eenmaal onderlinge spanningen zijn, is het niet altijd eenvoudig om tot een oplossing te komen. Hier leest u wat het verschil is tussen hinder van uw buren, ruzie met uw buren en overlast. U kunt ook lezen wat u zelf kunt doen om de hinder, ruzie of overlast aan te pakken. U vindt ook informatie over het melden van een wietplantage en woonfraude.

Veel gevraagd over Hinder, ruzie en overlast

Ik heb hinder van mijn buren, wat kan ik doen?

Om welke regio gaat het?

Ik heb ruzie met mijn buren, wat kan ik doen?

Om welke regio gaat het?

Ik heb overlast van mijn buren, wat kan ik doen?

Hinder kan overlast worden als het structureel en ernstig is. Ook heeft het kortgeleden nog plaatsgevonden en zal het naar verwachting in de toekomst blijven bestaan. Woonoverlast wordt veroorzaakt door extreem gedrag van bewoner(s). Omwonenden voelen zich belemmerd in hun vrijheid en hun woongenot wordt verstoord. Denk aan:

  • wakker gehouden worden door extreem harde muziek
  • schreeuwen
  • bedreigingen
  • discriminatie
  • vervuiling en/of verloedering van de woning en/of directe woonomgeving
  • crimineel gedrag vanuit de woning

Bij overlast starten wij een onderzoek. Wij spreken met beide partijen. Indien nodig werken wij samen met andere partijen, zoals politie, gemeente en hulpverlening. Samen proberen we een oplossing te zoeken. 
Hebt u (hierboven) ook de teksten over hinder van en ruzie met uw buren gelezen?

Denkt u dat u overlast hebt van buren? Als u huurder van ons bent, meldt u overlast via MijnPortaal. Bent u geen huurder van ons? Meld overlast dan hier via het overlastformulier.

Schrijf alvast op wanneer (datum en tijdstip) u overlast heeft gehad van uw buren. Zet erbij hoe lang het duurde en wat voor soort overlast u heeft ervaren. Deze korte aantekeningen (logboek) kunnen later als bewijs gebruikt worden.

Juridische procedure
In het uiterste geval kunnen wij een juridische procedure starten. De klachten moeten heel ernstig zijn en er moet voldoende bewijs zijn. De rechter kan regels vaststellen om de overlast te stoppen (gedragsaanwijzing) of de rechter kan een boete (dwangsom) opleggen. Ook kan de rechter besluiten dat de overlast gevende huurder de woning moet verlaten. Een juridische procedure duurt lang en u krijgt niet altijd gelijk van de rechter. U kunt meestal ook niet anoniem blijven.

Schakel de politie in bij ernstige overlast zoals bij geweld, bedreiging en crimineel gedrag. Bel bij spoed 112 en als het geen spoed is 0900-8844. Dringende zaken kunt u ook melden bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Ik denk dat er in een woning een wietplantage is, wat kan ik doen?

Denkt u dat een huurder van Portaal een wietplantage heeft? Geef dat alstublieft zo snel mogelijk aan ons door, doe dit hier. Wij gaan het dan meteen onderzoeken. En wij behandelen uw melding altijd vertrouwelijk.


Ik denk dat een woning wordt onderverhuurd, wat kan ik doen?

Er kan sprake zijn van woonfraude. Bij woonfraude verhuurt de huurder (een deel van) zijn woning zonder onze toestemming.
Het kan ook zijn dat de huurder (bijna) nooit in de woning is. In dat geval houdt de huurder een woning bezet waarvoor anderen op de wachtlijst staan.

Woonfraude kán hinder of overlast veroorzaken. Ook als u geen (over)last heeft, kunt u woonfraude aan ons melden.
Bent u huurder van ons? Meld overlast dan via MijnPortaal
Bent u geen huurder van ons? Dan kunt u overlast hier melden.
Naar aanleiding van uw melding starten wij een onderzoek.

Ik heb overlast uit mijn woonomgeving, wat kan ik doen?

U kunt overlast ervaren in uw woonomgeving, bijvoorbeeld van hangjongeren, zwerfafval of fout geparkeerde auto's. De openbare ruimte is niet van Portaal. Daarom kunnen wij deze overlast dan ook niet aanpakken. U kunt het melden bij uw gemeente.

Ik maak me zorgen om mijn buren, wat kan ik doen?

Hinder of overlast kan veroorzaakt worden door buren met (psychische) problemen of een verslaving. Maakt u zich zorgen om uw buren?
In uw gemeente is een wijk- of buurtteam actief. In dit team werken hulpverleners samen. Vaak houden deze teams spreekuren in de wijk. U vindt het team ook via de website van uw gemeente. U kunt de situatie bij hen melden.
Kunt u geen instantie vinden in uw gemeente, neemt u dan contact met onze klantenservice op zodat wij u verder kunnen helpen.