Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV)

Om van uw huis nog meer uw thuis te maken, mag u zelf klussen in uw woning. Zodat uw woning voldoet aan uw eigen wensen. We noemen de veranderingen die u aanbrengt Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV). Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. En voor sommige veranderingen heeft u vooraf toestemming nodig.

Sommige veranderingen hoeft u alleen bij ons te melden. We keuren ze dan meteen goed. Bijvoorbeeld een wc-bril vervangen, schilderen, behangen of stuken van wanden. Voor grote veranderingen heeft u van te voren onze toestemming nodig. Bijvoorbeeld als u een radiator wilt vervangen. Of als u de totale keuken wilt verbouwen.

Meld altijd uw verandering

Wilt u veranderingen in uw woning aanbrengen? Dit regelt u met formulier ‘Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV)’. U meldt de verandering gemakkelijk via uw MijnPortaal account. Heeft u nog geen MijnPortaal account? Dan kunt u zich hier registreren.

U ziet meteen of wij de verandering automatisch goedkeuren of niet. Wordt uw verandering niet automatisch goedgekeurd? Dan hoort u binnen vier weken van ons of wij akkoord gaan met wat u wilt veranderen. Daarna kunt u wel of niet beginnen.

Let op: voor een verandering die automatisch akkoord is, krijgt u nooit een vergoeding. Ook zorgt u zelf voor het onderhoud.

Gaat het alleen om een reparatie? Die kunt u melden op pagina Reparatieverzoek indienen.

Veel gevraagd over Zelf klussen

Wat zijn de Algemene voorwaarden voor "Veranderingen aan uw woning?"

Algemeen

Algemene voorwaarden voor ‘Veranderingen aan uw woning’ 

 • U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en het vervangen van de verandering die u heeft aangebracht.
 • U kunt geen onderhoudsabonnement afsluiten voor zelf aangebrachte veranderingen. Wel voor veranderingen die tegen huurverhoging zijn uitgevoerd. Heeft u al een onderhoudsabonnement dan is deze niet van toepassing op de zelf aangebrachte verandering.
 • Portaal behandelt aanvragen in geval van verkoop op dezelfde wijze als die van een woning die niet wordt verkocht
 • Ons vergoedingenbeleid geldt niet voor sloopwoningen en woningen met tijdelijke verhuur
 • Voor het aanbrengen van een verandering (aan de buitenkant van de woning en in een aantal gevallen aan de binnenkant van uw woning) in een complex met een Vereniging van Eigenaren (VvE) kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
 • Portaal legt uw aanvraag ter goedkeuring voor aan de VvE. De reactietermijn voor het geven van toestemming voor uw aanvraag kan hierdoor meer tijd in beslag nemen
 • De veranderingen moeten veilig zijn, kwalitatief goed zijn uitgevoerd en geen gevaar of voor u en/of omwonenden opleveren
 • De veranderingen mogen geen overlast voor omwonenden veroorzaken
 • Als de werkzaamheden schade veroorzaken, zijn de kosten daarvan voor uw rekening
 • De veranderingen moeten voldoen aan de gemeentelijke bouwverordening en de eisen van de Brandweer en het Energiebedrijf

Veranderingen moeten bij verhuizing worden verwijderd en teruggebracht in de oorspronkelijke staat als deze:

 • Niet voldoen aan de door Portaal gehanteerde bouwkundige- en technische voorwaarden, zoals bekend bij de realisatie van de verandering
 • Niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden en/of regelgeving, zoals bekend bij de realisatie van de verandering
 • Niet voldoen aan wettelijke bepalingen, regels en voorschriften van nutsbedrijven, Bouwverordening, Bouw & Woningtoezicht, Brandweer, ARBO en Portaal (bv. Algemene Huurvoorwaarden)
 • Afwijken van eerder vastgelegde afspraken tussen huurder en Portaal
 • Overlast veroorzaakt aan omwonenden
 • Een negatief effect heeft op de verhuurbaarheid van de woning

Ik wil iets veranderen aan mijn woning. Moet ik daar toestemming voor vragen?

Algemeen

Toestemming vragen

Sommige veranderingen keuren we meteen goed, zoals schilderen en stucen van wanden en plafonds, het ophangen van een extra keukenkastje of het plaatsen van een extra slot.

Ga naar Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV) en dien uw aanvraag in. U ziet dan meteen of we de verandering automatisch goedkeuren of niet.

Heeft u wel toestemming gevraagd? Dan hoort u binnen vier weken van ons of wij akkoord gaan met wat u wilt veranderen. Dan kunt u wel of niet beginnen.

Let op! Voor een verandering die u niet hoeft aan te vragen, krijgt u nooit een vergoeding. Ook moet u zelf voor het onderhoud zorgen. Verlaat u de woning, dan is het mogelijk dat u de verandering weg moet halen.

Kijk voor tips op onze klustips pagina.

Mijn verandering staat er niet bij

Staat uw gewenste verandering er niet bij, kies dan voor de optie die het beste bij de verandering past. En beschrijf zo duidelijk mogelijk waar het om gaat, welke materialen u gebruikt en wat de afmetingen zijn. Stuur ook een (bouw)tekening mee.

Ik wil mijn woning veranderen. Krijg ik hier een vergoeding voor?

Algemeen

Soms krijgt u een vergoeding. Maar u krijgt deze pas als u de huur van uw woning opzegt. De vergoeding wordt wel elk jaar lager. Het kan dus zijn dat u na 15, 20 of 30 jaar geen vergoeding meer krijgt. De hoogte van de vergoeding hangt af van wat u aan uw woning verandert.  En u krijgt alleen een vergoeding als u de veranderingen heeft aangevraagd en voldoen aan alle voorwaarden die wij hebben gesteld.

Hier een lijst van veranderingen waar u misschien een vergoeding voor krijgt:
- een keuken opknappen of een nieuwe keuken plaatsen
- een badkamer opknappen
- een toilet opknappen
- een nieuwe cv-installatie (complete installatie inclusief radiatoren en HR-ketel) plaatsen
- een bad plaatsen
- een dakraam plaatsen
- een serre aanbouwen
- een garage of stenen berging bouwen
- een aanbouw of uitbouw plaatsen
- een tweede toilet bouwen
- het dak isoleren
- een spouwmuur isoleren
- een vlizotrap vervangen voor een vaste trap

Let op! Voordat u begint met veranderingen aan uw woning, moet u dit bij ons aanvragen. Dat kan via Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV). Binnen vier weken hoort u van ons of wij akkoord gaan met wat u wilt veranderen. Dan kunt u beginnen. 

Ik heb in mijn woning dingen veranderd. Wat gebeurt daarmee als ik ga verhuizen?

Algemeen

Heeft u van ons toestemming gekregen voor de aanpassing?

Ik heb een aanvraag voor een Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV) gedaan. En nu?

Algemeen

U hoort binnen vier weken van ons of u de verandering wel of niet mag doen.

Als wij uw aanvraag goedkeuren, krijgt u van ons twee dezelfde brieven. Eén van deze brieven moet u ondertekenen en aan ons terugsturen. U vult op die brief ook in wanneer u gaat beginnen.

Als wij uw aanvraag afkeuren, krijgt u van ons een afwijzingsbrief. In die brief staat waarom u de verandering niet mag doen.

Wanneer wordt de aanvraag om een verandering zelf aan te brengen door Portaal afgekeurd?

Algemeen

Keuren wij een aanvraag af, dan krijgt u van ons een brief met daarin de reden voor de afwijzing.

Wij keuren een aanvraag af:
- Als de woning door de verandering minder waard wordt
- Als er asbest in de woning zit en dit weg moet voordat u de woning kunt veranderen. Soms is het zo duur om asbest weg te halen, dat we uw aanvraag moeten afkeuren. En soms moeten we de asbest dan ook bij meer woningen weghalen. Ook dan keuren we uw aanvraag af
- Als het door de verandering moeilijker wordt om de woning te verhuren
- Als de woning door de verandering onveilig wordt
- Als de verandering zorgt voor overlast
- Als de verandering niet voldoet aan de regels die de overheid er aan stelt

Bij sommige woningen mogen veranderingen niet, bijvoorbeeld bij:
- Monumenten of bijzondere woningen of woningcomplexen
- Nieuwbouwwoningen die niet ouder zijn dan vijf jaar
- Woningen die net zijn opgeknapt (=renovatiewoningen)

Voor sommige woningen gelden andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij;
- Flatwoningen. Voor veranderingen aan een flatwoning kan een bewonerscommissie en/of een Vereniging van Eigenaren (VvE) andere eisen stellen

Woningen die binnen vijf jaar worden gesloopt mag u veranderen, maar u krijgt hier nooit een vergoeding voor.

Let op! Ook voor een verandering aan een sloopwoning moet u aan ons toestemming vragen.

Ik ben klaar met het veranderen van mijn woning. Wanneer komen jullie langs voor de inspectie?

Algemeen

U heeft een brief van ons waar in staat dat u de verandering mag doen. In dezelfde brief staat of wij komen inspecteren. Als dat zo is, neem contact op met de afdeling Bewonerscontact voor een afspraak.

Let op! Lees de brief nog even door, want het hangt van de verandering af of wij komen inspecteren of niet.

Wat gebeurt er als ik dingen verander en jullie vinden achteraf dat die niet goed zijn?

Algemeen

Het kan gebeuren dat wij vinden dat een verandering niet goed is uitgevoerd.

Bijvoorbeeld:
- Als de uitvoering gevaarlijk is. Dan moet u de verandering weghalen/afbreken. Als u dit niet doet of niet zelf kunt, doen wij het voor u. U moet zelf betalen voor het weghalen/afbreken van de verandering.

- Als uitvoering niet goed is gedaan. Dan moet de verandering aanpassen. Als u klaar bent, doen wij nog een keer een eindinspectie.

Het kan ook zijn dat de uitvoering niet goed is gedaan, maar dat wij vinden dat de verandering (voorlopig) kan blijven. U moet de verandering dan weghalen/afbreken als u de woning opzegt.

Ik wil in mijn woning een harde vloerbedekking leggen. Mag dat?

Algemeen

Nee, dat mag helaas niet zomaar, want harde vloeren zorgen vaak voor overlast.

Om een harde vloerbedekking zoals hout of laminaat te leggen, moet u dit bij ons aanvragen. Dat kan via Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV). Binnen vier weken hoort u van ons of wij akkoord gaan met wat u wilt veranderen. Dan kunt u wel of niet beginnen. 

Een ondervloer voor vinyl of kurk moet een TNO- of TUV-label hebben met tenminste 10 dB.

Wat is een harde vloer?

Iedereen maakt geluid in huis. Dat hoeft geen probleem te zijn. Maar als u vaak en luid geluid maakt, is de kans groot dat uw buren daar last van hebben. En dat geldt andersom natuurlijk ook.

De beste oplossing: goede vloerbedekking

Goede vloerbedekking is de belangrijkste manier om geluidsoverlast te voorkomen. Zachte vloerbedekking werkt het best vanwege de bovenlaag van textiel. Daarmee bedoelen wij alle vormen van tapijt. Harde vloerbedekking zoals laminaat geeft eerder geluidsoverlast. Wilt u toch harde vloerbedekking leggen? Dan moet u vooraf toestemming vragen aan Portaal. Het is belangrijk dat u een goede ondervloer gebruikt. Hieronder vertellen wij u er meer over.

Vloerbedekking en ondervloer leggen

Gaat u vloerbedekking leggen? Lees dan eerst deze belangrijke informatie goed door.

Harde vloerbedekking

 • Voor het leggen van harde vloerbedekking moet u altijd vooraf schriftelijk toestemming vragen aan Portaal. Dit doet u via Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV).
 • In woningen met een houten vloer is geen harde vloerbedekking toegestaan. Hier zijn alleen zachte vloerbedekkingen toegestaan die het contactgeluid in de naast-, onder- of bovengelegen woning voldoende dempen.
 • Leg harde vloerbedekking los van de muur. Laat ongeveer één centimeter ruimte tussen vloerdelen en de muren.
 • Leg harde vloerbedekking zwevend. Dat wil zeggen; niet rechtstreeks op de vloer en tegen de wanden. U mag nooit in de vloer spijkeren of schroeven. De aanwezigheid van spijkers of schroeven kan geluidsoverlast veroorzaken en u kunt een leiding raken.

Ondervloer

 • Een ondervloer leggen is verplicht. Ook bij zachte vloerbedekking. Dit vermindert geluidsoverlast en zorgt er ook voor dat uw vloerbedekking langer goed blijft.
 • Een ondervloer moet altijd minimaal 10 dB (ΔLlin) geluidsreductie hebben. Let extra goed op de vermelding van ΔLlin.
 • Zorg dat de ondervloer past bij het type vloerbedekking en de ondergrond. Er gelden verschillende eisen voor een houten-, stenen- of betonnen vloer. Die technische eisen voor de vakman leest u hieronder en kunt u laten zien aan de leverancier waar u de vloer koopt.
 • Voor tapijt kunt u een zacht ondertapijt (bijvoorbeeld rubber of Egalsoft) gebruiken en bij harde vloeren bijvoorbeeld een MDF ondervloersysteem. Zo lang het voldoet aan minimaal 10 dB (ΔLlin) geluidsreductie.

Vloerverwarming

Voor vloerverwarming is speciale vloerbedekking te koop. Kies voor PVC, vinyl of linoleum. Ook katoenen, wollen en nylon tapijten zijn geschikt.

 • Vloerbedekking mag niet dikker zijn dan 10 millimeter.
 • Het is verstandig om de betonvloer eerst te controleren op ongelijkmatigheden (bobbels en putten). Egaliseer de betonnen vloer met een bijpassend egalisatieproduct.

Overig

 • Leg zachte vloerbedekking op de trappen, bijvoorbeeld in de vorm van halve maantjes of laat hem geheel stofferen. Een trap die alleen is geschilderd geeft geluidsoverlast.
 • Bij nieuwbouwwoningen met een zwevend gelegde dekvloer (los van muren en vloer) is het mogelijk om de basisvloer te egaliseren en daarop direct een vloerbedekking te leggen. U dient wel eerst zeker te weten dat dit ook voor uw woning geldt.
 • Bewaar aankoopbonnen met de aankoopdatum. Hierop staat de technische informatie over de vloer (serienummers en dergelijke) en de gegevens van de winkel waar u de vloer heeft gekocht. Zo kunt u altijd aantonen dat uw vloer in orde is.

Vraag deskundig advies

 • Vraag bij het kopen van uw vloerbedekking altijd advies aan een vakman. Hieronder staat alle technische informatie die belangrijk is voor uw vloerbedekking en ondervloer. Met die informatie weet de vakman aan welke eisen de vloerbedekking moet voldoen.
 • Laat de ondervloer en vloerbedekking bij voorkeur aanbrengen door een specialist. De specialist weet hoe de vloer volgens de voorschriften gelegd moet worden. Dit geldt vooral bij harde vloerbedekking.

Meer tips om geluidsoverlast te voorkomen

Naast een goede vloerbedekking leggen, kunt u nog meer doen om het wonen voor u en uw buren aangenaam te maken. Hieronder vindt u enkele voorbeelden die u kan doen om geluidsoverlast te verminderen.

 • Heeft u harde vloerbedekking? Leg dan (speel)kleden neer en plak viltjes onder stoelpoten.
 • Plak viltjes, rubber dopjes of tochtstrippen op deurstijlen en keukenkastjes en -lades. Dit dempt geluid bij het dichtdoen.
 • Stoffeer uw woning goed; gordijnen isoleren en dempen geluid.
 • Draag in huis sloffen of schoenen met een zachte zool.
 • Loop ‘geluidsbewust’ de trap op en af.
 • Zet uw wasmachine en droger en geluidsboxen op een rubber mat, schokdempers of een andere trillingdemper. Het is ook belangrijk dat uw wasmachine en -droger waterpas staan.

Technische informatie voor de vakman

Het maakt uit wat voor een vloer (fundering) u als basis heeft. Afhankelijk van de vloer die u wilt, dient u een goede ondervloer te leggen. Als u met deze informatie naar de leverancier van uw vloer gaat, weet de leverancier aan welke eisen de vloer en ondervloer moeten voldoen.

Bij een houten vloer

 • In woningen met een houten vloer zijn alleen zachte vloerbedekkingen toegestaan die het contactgeluid in de naast-, onder- of bovengelegen woning voldoende dempen. Deze moet een geluidsdemping hebben van tenminste 10 dB (ΔLlin) op een houten vloer of een geluidslabel NTA, minimaal 3 sterren voor een houten vloer.

Bij een betonnen of stenen vloer

 • De ondervloer geeft een geluidsdemping van tenminste 10 dB (ΔLlin) op een betonnen of stenen vloer of heeft een geluidslabel NTA, minimaal 3 sterren voor een betonnen of stenen vloer.

Algemeen

 • De vloerbedekking en de ondervloer moeten op elkaar zijn afgestemd.

Ik mocht van Portaal een schotelantenne plaatsen en heb dat gedaan. Wat nu?

Algemeen

Wij controleren of u de schotelantenne goed heeft gemonteerd en of de schotelantenne op de plek hangt die wij met u hebben afgesproken.

Is de montage niet goed of hangt de schotelantenne op een andere plaats dan afgesproken? Dan moet u dit aanpassen.

Ik wil een schotelantenne plaatsen. Mag dat?

Algemeen

U moet aan ons vragen of u een schotelantenne mag plaatsen. Ga naar Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV) en dien uw aanvraag in.

Mijn zonnescherm werkt niet (goed) meer. Wat nu?

Algemeen

U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Bewonerscontact.

Wanneer krijg ik de vergoeding voor de Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV) uitbetaald?

Algemeen

Als u de woning opzegt, inspecteren wij deze. Tijdens de inspectie bepalen wij of de verandering voldoet aan de voorwaarden.

Voldoet de verandering aan de voorwaarden, dan krijgt u de vergoeding na uw verhuizing op uw bankrekening gestort. Dit duurt ongeveer drie weken.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:
- De verandering is bij Portaal aangevraagd, geïnspecteerd en goedgekeurd
- De verandering is goed uitgevoerd
- De verandering moet, nadat u de huur heeft opgezegd, in de woning blijven
- U heeft dezelfde verandering niet twee keer in vijf jaar tijd gedaan
- De woning wordt niet binnen vijf jaar gesloopt

Kijk ook op Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV).

Mag ik een slimme meter of Toon, de slimme thermostaat van Eneco, plaatsen?

Algemeen

Ja, dat mag. U hoeft hier geen toestemming voor aan te vragen bij ons.

Mag er een sleutelkluis/Clavisio geplaatst worden?

Algemeen

Ja, dat mag. U heeft geen toestemming van ons nodig om een sleutelkluis (of Clavisio) te laten plaatsen. Voor het ophangen en onderhouden van het kluisje bent u zelf verantwoordelijk. U moet dit ook zelf betalen.
Als u in een VvE complex woont, is het mogelijk dat er andere regels gelden. Neem in dat geval eerst contact op met uw VvE beheerder, zodat u zeker weet dat het plaatsen van de sleutelklus is toegestaan.

Wanneer weet ik of ik mag beginnen met klussen?

Algemeen

Zodra u onze akkoordbrief heeft ontvangen, mag u beginnen met de werkzaamheden. U ontvangt maximaal vier weken na ontvangst van uw aanvraag een reactie. Dit geldt niet voor een woning in een complex met een Vereniging van Eigenaren.

Wat als ik ga verhuizen?

Algemeen

Als u verhuist bekijken wij de staat van uw woning. Als de door u aangebrachte veranderingen voldoen aan alle eisen en nog in goede staat zijn hoeft u de woning niet in oude staat terug te brengen als dat met u is afgesproken. In de akkoordbrief die u van ons ontvangt, staat of u de verandering mag achterlaten of moet weghalen als u gaat verhuizen. Per verandering vindt u op deze website of u deze ter overname aan mag bieden aan Portaal of de nieuwe huurder. Meer informatie over overname door de nieuwe huurder vindt u hier.