Navigatie

Zelf klussen

Om van uw huis uw thuis te maken, wilt u uw woning misschien aanpassen aan uw eigen wensen. Dit soort aanpassingen noemen we Zelf Aangebrachte Voorzieningen/Veranderingen (ZAV). Veel aanpassingen hoeft u alleen te melden bij ons. Voor een aantal aanpassingen heeft u vooraf onze toestemming nodig. Bekijk website woningaanpassing voor meer informatie.

Veel gevraagd over Zelf klussen

Ik wil iets veranderen aan mijn woning. Moet ik daar toestemming voor vragen?

Algemeen

Voor sommige veranderingen hoeft u geen toestemming te vragen, zoals het schilderen en stucen van wanden en plafonds, het ophangen van een extra keukenkastje of het plaatsen van een extra slot.

Ga naar de website woningaanpassing en vul in wat voor u van toepassing is. U krijgt dan te zien of u de verandering bij ons moet aanvragen of niet.

Let op! Voor een verandering die u niet hoeft aan te vragen, krijgt u nooit een vergoeding. Ook moet u zelf voor het onderhoud zorgen.
Verlaat u de woning, dan is het mogelijk dat u de verandering weg moet halen.

Kijk voor tips op onze klustips pagina. 

Ik wil mijn woning veranderen. Krijg ik hier een vergoeding voor?

Algemeen

Soms krijgt u een vergoeding. Maar u krijgt deze pas als u de huur van uw woning opzegt. De vergoeding wordt wel elk jaar lager. Het kan dus zijn dat u na 15, 20 of 30 jaar geen vergoeding meer krijgt. De hoogte van de vergoeding hangt af van wat u aan uw woning verandert.  En u krijgt alleen een vergoeding als u de veranderingen heeft aangevraagd en voldoen aan alle voorwaarden die wij hebben gesteld.

Hier een lijst van veranderingen waar u misschien een vergoeding voor krijgt:
- een keuken opknappen of een nieuwe keuken plaatsen
- een badkamer opknappen
- een toilet opknappen
- een nieuwe cv-installatie (complete installatie inclusief radiatoren en HR-ketel) plaatsen
- een bad plaatsen
- een dakkapel plaatsen
- een dakraam plaatsen
- een serre aanbouwen
- een garage of stenen berging bouwen
- een aanbouw of uitbouw plaatsen
- een tweede toilet bouwen
- het dak isoleren
- een spouwmuur isoleren
- een vlizotrap vervangen voor een vaste trap

Let op! Voordat u begint met veranderingen aan uw woning, moet u dit bij ons aanvragen. Dat kan via de website woningaanpassing. Lukt dit niet vul dan het aanvraagformulier zelf aangebrachte verandering in en stuur het op. Binnen vier weken hoort u van ons of wij akkoord gaan met wat u wilt veranderen. Dan kunt u beginnen. 

Ik heb in mijn woning dingen veranderd. Wat gebeurt daarmee als ik ga verhuizen?

Algemeen

Heeft u van ons toestemming gekregen voor de aanpassing?

Ik heb een aanvraag voor een Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV) gedaan. En nu?

Algemeen

U hoort binnen vier weken van ons of u de verandering wel of niet mag doen.

Als wij uw aanvraag goedkeuren, krijgt u van ons twee dezelfde brieven. Eén van deze brieven moet u ondertekenen en aan ons terugsturen. U vult op die brief ook in wanneer u gaat beginnen.

Als wij uw aanvraag afkeuren, krijgt u van ons een afwijzingsbrief. In die brief staat waarom u de verandering niet mag doen.

Wanneer wordt de aanvraag om een verandering zelf aan te brengen door Portaal afgekeurd?

Algemeen

Keuren wij een aanvraag af, dan krijgt u van ons een brief met daarin de reden voor de afwijzing.

Wij keuren een aanvraag af:
- Als de woning door de verandering minder waard wordt
- Als er asbest in de woning zit en dit weg moet voordat u de woning kunt veranderen. Soms is het zo duur om asbest weg te halen, dat we uw aanvraag moeten afkeuren. En soms moeten we de asbest dan ook bij meer woningen weghalen. Ook dan keuren we uw aanvraag af
- Als het door de verandering moeilijker wordt om de woning te verhuren
- Als de woning door de verandering onveilig wordt
- Als de verandering zorgt voor overlast
- Als de verandering niet voldoet aan de regels die de overheid er aan stelt

Bij sommige woningen mogen veranderingen niet, bijvoorbeeld bij:
- Monumenten of bijzondere woningen of woningcomplexen
- Nieuwbouwwoningen die niet ouder zijn dan vijf jaar
- Woningen die net zijn opgeknapt (=renovatiewoningen)

Voor sommige woningen gelden andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij;
- Flatwoningen. Voor veranderingen aan een flatwoning kan een bewonerscommissie en/of een Vereniging van Eigenaren (VvE) andere eisen stellen

Woningen die binnen vijf jaar worden gesloopt mag u veranderen, maar u krijgt hier nooit een vergoeding voor.

Let op! Ook voor een verandering aan een sloopwoning moet u aan ons toestemming vragen.

Ik ben klaar met het veranderen van mijn woning. Wanneer komen jullie langs voor de inspectie?

Algemeen

U heeft een brief van ons waar in staat dat u de verandering mag doen. In dezelfde brief staat of wij komen inspecteren. Als dat zo is, neem contact op met de klantenservice voor een afspraak.

Let op! Lees de brief nog even door, want het hangt van de verandering af of wij komen inspecteren of niet.

Wat gebeurt er als ik dingen verander en jullie vinden achteraf dat die niet goed zijn?

Algemeen

Het kan gebeuren dat wij vinden dat een verandering niet goed is uitgevoerd.

Bijvoorbeeld:
- Als de uitvoering gevaarlijk is. Dan moet u de verandering weghalen/afbreken. Als u dit niet doet of niet zelf kunt, doen wij het voor u. U moet zelf betalen voor het weghalen/afbreken van de verandering.

- Als uitvoering niet goed is gedaan. Dan moet de verandering aanpassen. Als u klaar bent, doen wij nog een keer een eindinspectie.

Het kan ook zijn dat de uitvoering niet goed is gedaan, maar dat wij vinden dat de verandering (voorlopig) kan blijven. U moet de verandering dan weghalen/afbreken als u de woning opzegt.

Ik wil in mijn woning een harde vloerbedekking leggen. Mag dat?

Algemeen

Nee, dat mag helaas niet zomaar, want harde vloeren zorgen vaak voor overlast.

Om een harde vloerbedekking zoals hout of laminaat te leggen, moet u bij ons eerst toestemming vragen. Dat kan met het aanvraagformulier harde vloerbedekking. U kunt het formulier opsturen naar: info@portaal.nl.

Ik mocht van Portaal een schotelantenne plaatsen en heb dat gedaan. Wat nu?

Algemeen

Wij controleren of u de schotelantenne goed heeft gemonteerd en of de schotelantenne op de plek hangt die wij met u hebben afgesproken.

Is de montage niet goed of hangt de schotelantenne op een andere plaats dan afgesproken? Dan moet u dit aanpassen.

Mijn zonnescherm werkt niet (goed) meer. Wat nu?

Algemeen

U kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenservice.

Wanneer krijg ik de vergoeding voor de Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV) uitbetaald?

Algemeen

Als u de woning opzegt, inspecteren wij deze. Tijdens de inspectie bepalen wij of de verandering voldoet aan de voorwaarden.

Voldoet de verandering aan de voorwaarden, dan krijgt u de vergoeding na uw verhuizing op uw bankrekening gestort. Dit duurt ongeveer drie weken.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:
- De verandering is bij Portaal aangevraagd, geïnspecteerd en goedgekeurd
- De verandering is goed uitgevoerd
- De verandering moet, nadat u de huur heeft opgezegd, in de woning blijven
- U heeft dezelfde verandering niet twee keer in vijf jaar tijd gedaan
- De woning wordt niet binnen vijf jaar gesloopt

Kijk ook op de website woningaanpassing.

Mag ik Toon, de slimme meter van Eneco, plaatsen?

Algemeen

Ja, dat mag. U hoeft hier geen toestemming voor aan te vragen bij ons.

Mag er een sleutelkluis/Clavisio geplaatst worden?

Algemeen

Ja, dat mag. U heeft geen toestemming van ons nodig om een sleutelkluis (of Clavisio) te laten plaatsen. Voor het ophangen en onderhouden van het kluisje bent u zelf verantwoordelijk. U moet dit ook zelf betalen.
Als u in een VvE complex woont, is het mogelijk dat er andere regels gelden. Neem in dat geval eerst contact op met uw VvE beheerder, zodat u zeker weet dat het plaatsen van de sleutelklus is toegestaan.