Navigatie

Inkomensgrenzen

Verhuist u naar een sociale huurwoning? Dan is het prettig als de huurprijs van deze woning past bij uw inkomen. Dit voorkomt dat u meer betaalt voor wonen dan u financieel kunt dragen.

Veel gevraagd over Inkomensgrenzen

Kan ik op alle sociale huurwoningen van Portaal reageren?

Indien u recht op huurtoeslag heeft, dan kunt u in principe op al onze sociale huurwoningen in uw woonregio reageren. Komt u in aanmerking voor een woning met een huur boven de grens van de huurtoeslag, dan verlagen wij de huur van de woning tot die grens. Zo zorgen wij ervoor dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor mensen met recht op huurtoeslag. Dit vinden wij het eerlijkst.

Wat is de hoogste huur die Portaal voor een sociale huurwoning mag vragen?

Verhuist u naar een sociale huurwoning van Portaal? Dan mag de kale huur van die woning niet hoger zijn dan 763,47 euro (prijspeil 2022). Dit wordt ook wel de liberalisatiegrens genoemd.

Heeft u een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag en gaat u in 2022 bij Portaal huren? Dan zal de huur van uw nieuwe woning niet hoger zijn dan 633,25 euro (een- en tweepersoonshuishouden) of 678,66 euro (grotere huishoudens). Dat komt omdat Portaal ook in 2022 passend moeten toewijzen. Minstens 95% van de woningen die wij toewijzen aan huishoudens met een laag inkomen moet een kale huur hebben onder deze huurbedragen. Zo zorgen wij ervoor dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor mensen met huurtoeslag. Dat vinden wij het eerlijkst.

Waarmee moet ik rekening houden als ik een vermogen heb opgebouwd?

Wij leggen hieronder uit wat voor invloed uw vermogen kan hebben op uw recht op huurtoeslag en de woningtoewijzing.

Huurtoeslag
Misschien heeft u vermogen opgebouwd, een woning verkocht of bijvoorbeeld een erfenis ontvangen. Dit vermogen kan van invloed zijn op de huurtoeslag, u vindt hierover meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Woningtoewijzing
Als uw inkomen voldoet aan de gestelde eisen die u vindt bij de vraag 'Wat houdt de inkomensgrens in?', dan wordt uw vermogen hierbij niet meegeteld.
U kunt hiermee dus ook reageren op woningen van ons. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op deze website.

  

Wat als ik al een woning bij Portaal huur?

Als u al een woning bij ons huurt, verandert er in principe niets voor u. De wijziging geldt alleen voor huurcontracten die ingaan na 1 januari 2022. Er is één uitzondering:

  • als u een sociale huurwoning van ons huurt die door de inkomensafhankelijke huurverhoging nu meer kost dan 763,47 euro per maand

  • èn uw inkomen is gedaald waardoor u recht krijgt op huurtoeslag.

In dat geval kunt u bij ons een verzoek indienen om de huur te verlagen tot precies die grens van 763,47 euro zodat u daadwerkelijk huurtoeslag kunt aanvragen. 

Hoe wordt de inkomensgrens voor een woning vastgesteld?

Bij toewijzing van een woning vragen wij u om een (actuele) inkomensverklaring van de Belastingdienst. Aan de hand van deze verklaring berekenen wij of de inkomensgrenzen passend zijn bij de aangeboden woning. Het inkomen van partners telt mee, het inkomen van inwonende kinderen niet.

Hoe blijven woningen beschikbaar voor huurders met lagere inkomens?

Bij ons blijven alle woningen beschikbaar voor mensen die recht hebben op huurtoeslag. Komen zij in aanmerking voor een woning met een huur boven de grens van de huurtoeslag? Dan verlagen wij de huur tot die grens. Dit vinden wij het eerlijkst.

Wat houdt de inkomensgrens in?

Bent u alleenstaand en is uw huishoudinkomen lager dan 40.765 euro per jaar? Of bestaat uw huishouden uit meerdere personen en is uw huishoudinkomen lager dan 45.014 euro per jaar? Dan kunt u in aanmerking komen voor een woning met een huur tot 763,47 euro. 

Als u recht op huurtoeslag heeft, dan komt u vanaf 1 januari 2022 in aanmerking voor een woning met een huur tot 633,25 euro (één of twee personen) of 678,66 euro (drie of meer personen). Ook de AOW-leeftijd telt mee bij de nieuwe inkomensgrenzen. Voor huishoudens van twee of meer personen geldt een afwijkende inkomensgrens als zij een inkomen krijgen vanuit de AOW.

Deze grenzen zijn vastgelegd in de nieuwe Woningwet. Het doel is dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.