Navigatie

Inkomensgrenzen

Verhuist u naar een sociale huurwoning? Dan is het prettig als de huurprijs van deze woning past bij uw inkomen. Dit voorkomt dat u meer betaalt voor wonen dan u financieel kunt dragen.

Veel gevraagd over Inkomensgrenzen

Ik wil mij inschrijven voor een woning. Wat moet ik doen?

Algemeen

In welke regio zoekt u?

Hoe kan ik zien of ik nog sta ingeschreven?

Algemeen

Om welke regio gaat het?

Ik wil mijn inschrijfgegevens wijzigen, kan dat?

Algemeen

In welke regio zoekt u een huurwoning?

Hoe kan ik mijn inschrijving verlengen?

Algemeen

In welke regio zoekt u?

Hoe kan ik mij uitschrijven?

Algemeen

Over welke regio gaat het?

Hoe kan ik mijn inschrijving samenvoegen met iemand anders?

Algemeen

In welke regio zoekt u?

Wat moet ik doen als we niet meer samen op zoek zijn naar een woning?

Algemeen

In welke regio zoekt u?

Hoeveel mag ik maximaal verdienen om een sociale huurwoning te krijgen?

Algemeen

Wilt u een sociale huurwoning huren? Met een bruto jaarinkomen van maximaal 40.765 euro mag u reageren op alle sociale huurwoningen met een netto huurprijs tot 763,47 euro.
Met een bruto jaarinkomen tussen 40.765 euro en 44.655 euro mag u reageren op woningen met een netto huurprijs tussen 678,66 euro en 763,47 euro (prijspeil 2020).