Inkomensgrenzen

Verhuist u naar een sociale huurwoning? Dan is het prettig als de huurprijs van deze woning past bij uw inkomen. Dit voorkomt dat u meer betaalt voor wonen dan u financieel kunt dragen.

Veel gevraagd over Inkomensgrenzen

Wat houdt de inkomensgrens in?

Is uw huishoudinkomen lager dan €42.436 per jaar? Dan kunt u in aanmerking komen voor een woning met een huur tot €720,42. 

Als u recht op huurtoeslag heeft, dan komt u vanaf 1 januari 2019 in aanmerking voor een woning met een huur tot €607,46 (één of twee personen) of €651,03 (drie of meer personen). Ook de AOW-leeftijd telt mee bij de nieuwe inkomensgrenzen.

Voor huishoudens van twee of meer personen geldt een afwijkende inkomensgrens als zij een inkomen krijgen vanuit de AOW.

Deze grenzen zijn vastgelegd in de nieuwe Woningwet. Het doel is dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.

Hoe blijven woningen beschikbaar voor huurders met lagere inkomens?

Bij ons blijven alle woningen beschikbaar voor mensen die recht hebben op huurtoeslag. Komen zij in aanmerking voor een woning met een huur boven de grens van de huurtoeslag? Dan verlagen wij de huur tot die grens. Dit vinden wij het eerlijkst.

Hoe wordt de inkomensgrens voor een woning vastgesteld?

Bij toewijzing van een woning vragen wij u om een (actuele) inkomensverklaring van de Belastingdienst. Aan de hand van deze verklaring berekenen wij of de inkomensgrenzen passend zijn bij de aangeboden woning. Het inkomen van partners telt mee, het inkomen van inwonende kinderen niet.

Wat als ik al een woning bij Portaal huur?

Als u al een woning bij ons huurt, verandert er in principe niets voor u. De wijziging geldt alleen voor huurcontracten die ingaan na 1 januari 2016. Er is één uitzondering:

  • als u een sociale huurwoning van ons huurt die door de inkomensafhankelijke huurverhoging nu meer kost dan €720,42 per maand

  • èn uw inkomen is gedaald waardoor u recht krijgt op huurtoeslag.

In dat geval kunt u bij ons een verzoek indienen om de huur te verlagen tot precies die grens van €720,42 zodat u daadwerkelijk huurtoeslag kunt aanvragen. 

Wat is de hoogste huur die Portaal voor een sociale huurwoning mag vragen?

De overheid bepaalt elk jaar de hoogste (maximale) huur die wij aan huurders mogen vragen voor een sociale huurwoning. Dit jaar is dat €720,42 exclusief (= huur zonder servicekosten en zonder kosten voor gas, water en licht). Indien u recht heeft op huurtoeslag, dan verlaagt Portaal uw huur tot maximaal €607,46 voor een woning voor één of twee personen of tot maximaal €651,03 voor een woning voor drie of meer personen. Zo zorgen wij ervoor dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor mensen met huurtoeslag. Dit vinden wij het eerlijkst.

Kan ik op alle sociale huurwoningen van Portaal reageren?

Indien u recht op huurtoeslag heeft, dan kunt u in principe op al onze sociale huurwoningen in uw woonregio reageren. Komt u in aanmerking voor een woning met een huur boven de grens van de huurtoeslag, dan verlagen wij de huur van de woning tot die grens. Zo zorgen wij ervoor dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor mensen met recht op huurtoeslag. Dit vinden wij het eerlijkst.

Meer vragen (1)

Vertalen / Translate