Inkomensgrenzen

Verhuist u naar een sociale huurwoning? Dan is het prettig als de huurprijs van deze woning past bij uw inkomen. Dit voorkomt dat u meer betaalt voor wonen dan u financieel kunt dragen.

Veel gevraagd over Inkomensgrenzen

Wat houdt de inkomensgrens in?

Algemeen

Bent u alleenstaand en is uw huishoudinkomen lager dan € 47.699,- per jaar? Of bestaat uw huishouden uit meerdere personen en is uw huishoudinkomen lager dan € 52.671,- per jaar? Dan kunt u in aanmerking komen voor een woning met een huur tot € 879,66. 

Als u recht op huurtoeslag heeft, dan komt u vanaf 1 januari 2022 in aanmerking voor een woning met een huur tot € 650,43 (één of twee personen) of € 697,07 (drie of meer personen). Ook de AOW-leeftijd telt mee bij de nieuwe inkomensgrenzen. Voor huishoudens van twee of meer personen geldt een afwijkende inkomensgrens als zij een inkomen krijgen vanuit de AOW.

Deze grenzen zijn vastgelegd in de nieuwe Woningwet. Het doel is dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.

Hoe blijven woningen beschikbaar voor huurders met lagere inkomens?

Algemeen

Bij ons blijven alle woningen beschikbaar voor mensen die recht hebben op huurtoeslag. Komen zij in aanmerking voor een woning met een huur boven de grens van de huurtoeslag? Dan verlagen wij de huur tot die grens. Dit vinden wij het eerlijkst.

Hoe wordt de inkomensgrens voor een woning vastgesteld?

Algemeen

Bij toewijzing van een woning vragen wij u om een (actuele) inkomensverklaring van de Belastingdienst. Aan de hand van deze verklaring berekenen wij of de inkomensgrenzen passend zijn bij de aangeboden woning. Het inkomen van partners telt mee, het inkomen van inwonende kinderen niet.

Wat als ik al een woning bij Portaal huur?

Algemeen

Als u al een woning bij ons huurt, verandert er in principe niets voor u. De wijziging geldt alleen voor huurcontracten die ingaan na 1 januari 2022. Er is één uitzondering:

  • als u een sociale huurwoning van ons huurt die door de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2024 meer kost dan € 879,66 per maand

  • èn uw inkomen is gedaald waardoor u recht krijgt op huurtoeslag.

In dat geval kunt u bij ons een verzoek indienen om de huur te verlagen tot precies die grens van € 879,66 zodat u daadwerkelijk huurtoeslag kunt aanvragen. 

Waarmee moet ik rekening houden als ik een vermogen heb opgebouwd?

Algemeen

Wij leggen hieronder uit wat voor invloed uw vermogen kan hebben op uw recht op huurtoeslag en de woningtoewijzing.

Huurtoeslag
Misschien heeft u vermogen opgebouwd, een woning verkocht of bijvoorbeeld een erfenis ontvangen. Dit vermogen kan van invloed zijn op de huurtoeslag, u vindt hierover meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Woningtoewijzing
Als uw inkomen voldoet aan de gestelde eisen die u vindt bij de vraag 'Wat houdt de inkomensgrens in?', dan wordt uw vermogen hierbij niet meegeteld.
U kunt hiermee dus ook reageren op woningen van ons. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op deze website.

  

Wat is de hoogste huur die Portaal voor een sociale huurwoning mag vragen?

Algemeen

De kale huur in 2024 van een sociale huurwoning van Portaal mag maximaal € 879,66 zijn. Dit wordt ook wel de liberalisatiegrens genoemd.

Heeft u een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag en gaat u in 2024 bij Portaal huren? Dan zal de huur van uw nieuwe woning niet hoger zijn dan € 650,43 (een- en tweepersoonshuishouden) of € 697,07 (grotere huishoudens). Dat komt omdat Portaal ook in 2024 passend moet toewijzen. Minstens 95% van de woningen die wij toewijzen aan huishoudens met een laag inkomen moet een kale huur hebben onder deze huurbedragen. Zo zorgen wij ervoor dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor mensen met huurtoeslag. Dat vinden wij het eerlijkst.

Kan ik op alle sociale huurwoningen van Portaal reageren?

Algemeen

Als u recht op huurtoeslag heeft, dan kunt u op al onze sociale huurwoningen in uw woonregio reageren. Komt u in aanmerking voor een woning met een huur boven de grens van de huurtoeslag, dan verlagen wij de huur van de woning tot die grens. Zo zorgen wij ervoor dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor mensen met recht op huurtoeslag. Dit vinden wij het eerlijkst.

Kom ik in aanmerking voor de huurverlaging 2024 voor lage inkomens?

Algemeen

Dat kan. U komt in 2024 mogelijk in aanmerking voor de huurverlaging voor lage inkomens als u:

  • een laag inkomen heeft, en
  • op 1 maart 2023 of eerder een woning huurt bij Portaal, en
  • in 2023 geen huurverlaging naar € 575,03 (kale huur) heeft gehad, en
  • in 2024 meer dan € 577,91 per maand aan kale huur betaalt.

Hoe bepalen we uw huishoudinkomen?

Algemeen

We krijgen de inkomensgegevens over 2021 van uw huishouden van de Belastingdienst. Dat is het meest recente jaar dat uw gegevens zijn vastgesteld door de Belastingdienst. Voor de bepaling van de nieuwe huurprijs kijken we overigens naar uw huidige huishouden (dus niet van uw huishouden in 2021). De Belastingdienst laat ons niet weten hoeveel u verdient, maar alleen in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. We gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden.