Navigatie

Gemeente Amersfoort en de woningcorporaties gaan samen voor aardgasvrije stad

De drie Amersfoortse woningcorporaties Portaal, Omnia Wonen en de Alliantie en de gemeente Amersfoort ondertekenden op 10 juli 2019 de Samen Duurzaam Deal. Met de Samen Duurzaam Deal onderschrijven gemeente en woningcorporaties de intentie om te investeren in het verduurzamen van woningen. Het terugdringen van de CO2-uitstoot in de Amersfoort is een gezamenlijke opgave waarin de woningcorporaties een zeer belangrijke rol spelen.

Ruim 40% van de CO2-uitstoot in Amersfoort wordt veroorzaakt door het verwarmen van huizen en gebouwen. Ongeveer 30% daarvan is in bezit van de drie corporaties. Daarom werken zij al geruime tijd samen om alternatieve methodes te zoeken die deze vorm van CO2-uitstoot kunnen terugdringen in de stad. Deze samenwerking is nu vastgelegd in de Samen Duurzaam Deal, waarin staat beschreven hoe de woningcorporaties gezamenlijk de uitdagingen van de energietransitie gaan oppakken.

Gezamenlijke acties

Een van de concrete acties die voortvloeit uit de Samen Duurzaam Deal is dat de gemeente samen met de woningcorporaties in Schothorst-Zuid een uitvoeringsorganisatie gaat vormen gericht op het aardgas vrij maken van de wijk. Daarnaast voert de gemeente, in samenwerking met de woningcorporaties, een marktverkenning uit naar de mogelijkheden van warmtenetten. Voor de overige wijken stemmen de betrokken partijen zoveel mogelijk hun planning en de informatievoorziening op elkaar af.

Samen stappen zetten

Met de Samen Duurzaam Deal hebben de betrokken partijen afspraken over rollen en verantwoordelijkheden gemaakt voor de eerste vier jaar, waarbij jaarlijks een evaluatie en mogelijke bijsturing plaatsvindt.