Navigatie

Goede resultaten voor Portaal ondanks grote uitdagingen

2021 was een bijzonder jaar voor Portaal; met een nieuw ondernemingsplan, een aangescherpte missie en vol ambitie om bij te dragen aan goed samenleven. Maar het bracht ons ook de nodige uitdagingen: corona, onze financiële situatie en de enorme opgaven die er voor ons liggen. Want de wooncrisis is springlevend, een aantal wijken gaat hard achteruit en de noodzaak om te verduurzamen is groter dan ooit.

Toch lukte het om goede resultaten te behalen. Iets waar Dirk Jan van der Zeep en Sander Heinsman, van de Raad van Bestuur van Portaal, trots op zijn. Van der Zeep: ‘Met creativiteit en flexibiliteit realiseerden we onze geplande renovaties en planmatig onderhoud. Ook bouwden 348 nieuwe sociale huurwoningen. Bij alles wat we deden, en nog blijven doen, zijn onze bewoners ons uitgangspunt. Zo wordt sociaal renoveren steeds belangrijker. En willen we met onze duurzaamheidsdoelstellingen vooral de energiekosten voor bewoners binnen de perken houden.’ Daarom heeft Portaal op het gebied van duurzaamheid in 2021 een flinke slag geslagen. ‘Eind 2020 haalden we gemiddeld energielabel B,’ aldus Van der Zeep. ‘Maar voor 2028 willen we af zijn van alle E, F en G labels en we streven er naar om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn.’

En dat alles in een financieel uitdagende situatie. Want Portaal betaalde in 2021 maar liefst 51 miljoen euro belasting en er was wederom een exploitatietekort (2021: 14 miljoen euro) in ons DAEB bedrijf. ‘Daarin zijn wij geen uitzondering’ legt Portaalbestuurder Sander Heinsman uit. ‘De financiële middelen in de corporatiesector zijn ontoereikend om alle opgaven te financieren. We zijn dan ook blij dat in het regeerakkoord staat dat de verhuurderheffing in de toekomst verdwijnt.’ Voor 2022 is het echter nog niet zover. Dan moeten de corporaties het doen met een korting op de verhuurderheffing. Vanaf 2023 verdwijnt de verhuurderheffing. Volgens Heinsman lost dit echter niet gelijk alles op: ‘Andere belastingen stijgen explosief, waardoor de belastingdruk hoog blijft.’ Deze ontwikkelingen maken het lastig om te voorzien waar Portaal meer geld kan besteden aan bijdragen aan goed samenleven. ‘In 2022 volgen we de programma’s van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op de voet en ondertussen gaan wij onverminderd door met het realiseren van onze eigen ambities. Zo willen we onze nieuwbouw de komende jaren verdubbelen en woningen bouwen die passen bij de ontwikkeling van de huishoudens. We kiezen voor een stapsgewijze verduurzaming op natuurlijke momenten. Met een gedifferentieerd (huur)beleid zorgen we voor een brede slaagkans, betaalbare woonlasten en doorstroom in wijken.’

‘Maar bovenal werken we met hart en ziel aan betere buurten waarin mensen elkaar kennen en elkaar kunnen ontmoeten’ voegt Van der Zeep daar aan toe. ‘Aan wijken waar problemen worden opgelost; door verantwoordelijke partijen en door bewoners zelf. Want niet alleen het huis, maar ook de wijk waarin je woont is levensbepalend. Het vraagt om samenwerking, heldere afspraken, denken in oplossingen en doorzettingsvermogen. Want wij willen bijdragen aan goed samenleven.’

Jaaroverzicht

Het volledige jaarverslag en bijbehorende jaaroverzicht zijn terug te vinden op onze website: www.portaal.nl/jaarverslag.