Navigatie

Meerderheid bewoners stemt in met sloop en nieuwbouw plan Corantijn- en Paramaribostraat in Leiden

De meerderheid van de bewoners van de drie portiekflats aan de Corantijn- en Paramaribostraat in Leiden is akkoord gegaan met het plan voor sloop, nieuwbouw en het sociaal plan. De respons was hoog. Van alle huishoudens stuurden 95% het formulier terug. Daarvan stemden 78% huishoudens in met de plannen; 22% is tegen. Hiermee is het benodigde percentage van 70% voorstemmers gehaald.

Duidelijkheid voor de bewoners
Portaal is blij dat ze alle bewoners en betrokkenen hiermee duidelijkheid kan geven na een periode van onzekerheid. Wij gaan door in de volgende fase waarin bewoners een andere woonruimte gaan zoeken en wij het plan verder uitwerken. De huidige bewoners kunnen, als zij dit willen, met voorrang terugkeren naar de nieuwbouw. Meer en kwalitatief betere woningen

Proces naar nieuwbouw
Op dit moment weten we nog niet precies wat we terug gaan bouwen. We weten wel dat we tenminste 88 sociale huurwoningen willen terug bouwen, maar onze ambitie is meer. Hiermee dringen we het tekort aan sociale huurwoningen in Leiden terug. Wat wel vast staat is dat de nieuwe woningen duurzaam moeten zijn en toegankelijk voor bewoners die slecht ter been zijn. Wij gaan in gesprek met de gemeente over de vervolgstappen. In het nieuwe jaar brengen we de huidige bewoners en omwonenden op de hoogte over onder andere de bestemmings- en bouwplanprocedures.

Globale planning
De huidige bewoners krijgen een urgentie waarmee zij met voorrang in aanmerking komen voor een andere woning. Zodra de gemeente het kennisnemingsbesluit heeft genomen, ontvangen zij een brief van de urgentiecommissie en gaat de urgentietermijn in. De sloop staat gepland voor eind 2021/begin 2022, als alle bewoners zijn verhuisd. De woningen die leeg komen te staan, verhuren we tijdelijk via AdHoc. Zo houden we de buurt zo leefbaar mogelijk. Meer informatie over de tijdelijke verhuur en de toewijzing hiervan is te vinden op de website van AdHoc.  

Meer en de meest actuele informatie over dit project leest u op de projectenpagina.