Navigatie

Resultaten Portaal in Aedes-benchmark 2019

Ieder jaar vergelijkt brancheorganisatie Aedes de prestaties van woningcorporaties. De resultaten over 2019 zijn nu bekend. Die laten zien dat Portaal op het onderdeel bedrijfslasten ook dit jaar behoort tot de besten in de sector. Daarnaast scoort Portaal, ten opzichte van vorig jaar, iets beter op het thema ‘Onderhoud & verbetering’. De overige resultaten zijn vergelijkbaar met die van 2018.

Op het prestatiegebied huurdersoordeel scoort Portaal opnieuw ruim een zeven. Bestuursvoorzitter Dirk Jan van der Zeep: “We zijn voortdurend bezig om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Hierover wisselen wij van gedachten met de huurdersbelangenverenigingen en bijvoorbeeld ook tijdens onze inspiratiesessies voor het nieuwe ondernemingsplan. Het is fijn dat we dat terug zien in de waardering van huurders. Daar blijven wij ons komend jaar voor inzetten.”

Over de benchmark

De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Dit jaar is de verdieping Nieuwbouw toegevoegd (geen prestatieveld). Deze geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van individuele corporaties en de gehele sector. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden.

Aedes heeft de benchmark dit jaar voor het zesde achtereenvolgende jaar uitgevoerd en wederom was de deelname hoog. Dit jaar deden er 298 woningcorporaties (92 procent) aan mee. Zij vertegenwoordigen bijna alle verhuureenheden (97 procent) in de sector.

De uitgebreide uitslag van de Aedes-benchmark vindt u op Aedes.nl.