Navigatie

Sociaal Renoveren van de Nigerdreef gestart

Op woensdag 24 juni is het gestart: Het Sociaal Renoveren van de Nigerdreef in Overvecht. Sociaal Renoveren gaat veel verder dan alleen woningverbetering. Vóór en tijdens de werkzaamheden kunnen bewoners ondersteuning en hulp krijgen op het gebied van gezondheid, financiën, opleiding, werk en andere ondersteuningsvragen.

Samen met de gemeente Utrecht, DOCK, Buurtteam, Wijkbureau Veiligheid en andere partijen streven we in Overvecht naar een wijk waar het prettig wonen en leven is. Daarvoor is meer nodig dan alleen fysieke renovatie. Gaandeweg ontwikkelden we een aanpak waarin we een sociaal programma en fysieke renovatie verbinden: Sociaal Renoveren. De samenwerking valt onder de wijkaanpak ‘Samen voor Overvecht’. De Nigerdreef is de eerste flat waar we op deze manier werken.

De ambities
“Prettig wonen en leven” moet wel concreet vorm krijgen. Het Sociaal Renoveren moet leiden tot het verbeteren van de leefbaarheid in het complex en het uitbouwen van sociale initiatieven. Hiervoor willen we sleutelfiguren ‘vinden en binden’ en willen we dat de participatie en het gevoel van eigenaarschap van de bewoners in het complex groeit. Ook gaan we de gerenoveerde woningen toewijzen aan meer diverse doelgroepen om de sociale balans in het complex te herstellen. Tijdens het project worden ook ondermijning en overlast aangepakt. Zo moet de totale beleving van het wonen aan de Nigerdreef verbeteren.

Onderzoek door de Universiteit Utrecht
Sociaal Renoveren is nieuw, we willen weten of het werkt. Daarom gaan UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht onderzoek doen naar de vraag of het renoveren van de flat invloed heeft op de gezondheid van de bewoners. Parallel aan het onderzoek wordt aan bewoners gevraagd of ze zich zorgen maken over bijvoorbeeld financiën, werk of gezondheid. In dat geval kan meteen worden verwezen naar DOCK of de gemeente om mensen verder te helpen.

De fysieke renovatie
Het complex aan de Nigerdreef bestaat uit 174 woningen. Het is gebouwd in 1969. Naast de sociale renovatie is de fysieke renovatie van de Nigerdreef noodzakelijk en ingrijpend. We gaan de oude keukens, badkamers en toiletten vervangen. De gevels worden geïsoleerd, kozijnen worden vervangen en voorzien van isolatieglas en de ventilatie in de woningen wordt verbeterd. Ook worden de balkonhekken vervangen. Tot slot worden de entrees, portieken en bergingen helemaal opgeknapt.

Aandacht voor de bewoners en aandacht voor de woningen, sociaal en fysiek renoveren gaan op deze manier echt hand in hand.