Navigatie

Verbouwing en uitbreiding Hoog Soestdijk van start

Aannemer Veluwezoom Verkerk is maandag 17 augustus in opdracht van Portaal begonnen met de verbouwing en uitbreiding van gebouw Hoog Soestdijk aan de Prins Hendriklaan in Soest. Met een reeks maatregelen worden het gebouw en de woningen comfortabeler en energiezuiniger gemaakt. Ook worden er nieuwe appartementen gerealiseerd.

Verbeterplan

Portaal heeft Hoog Soestdijk vorig jaar gekocht van een  belegger. Er is sprake van achterstallig onderhoud en een flink deel van de appartementen staat leeg. Reden voor Portaal om in overleg met de bewoners een verbeterplan op te stellen. Dat bestaat uit groot onderhoud, verbeteringen en toevoeging van woningen.

Groot onderhoud

Het gebouw behoeft flink wat onderhoud. Zo worden alle waterleidingen vervangen, krijgen alle bewoners een nieuwe badkamer, metselwerk aan de gevel wordt gerepareerd, veel keukens en toiletten worden vernieuwd, elektrische stoppenkasten worden vernieuwd, de brandveiligheid wordt verbeterd, de intercom wordt vervangen door een videofoon en er komen postkasten en een bellentableau in de centrale hal.

Isolatie en zonnepanelen

Naast de noodzakelijke ingrepen voeren we ook diverse verbeteringen door die het pand comfortabeler en energiezuiniger moeten maken. Zo worden gevel en dak geïsoleerd en worden er zonnepanelen op het dak geplaatst. Ook krijgen alle woningen een zuinige warmtepompboiler en wordt de mechanische ventilatie verbeterd. Met dit pakket aan maatregelen verbetert het energielabel van D naar A. Voor verbeteringen geldt dat bewoners daarmee in grote meerderheid moeten instemmen. Dat deden de bewoners van Hoog Soestdijk: ruim 92% stemde voor dit pakket aan maatregelen.

Extra woningen

Hoog Soestdijk telt nu 80 appartementen. Daarvan vallen er nu 47 in de sociale huur (met een huur onder 737,14 euro per maand) en 33 zijn duurdere vrijesectorwoningen. Portaal wil het aantal woningen graag uitbreiden want er is ook in Soest een groot tekort aan sociale huurwoningen. Enerzijds door algemene ruimten die niet worden gebruikt, om te bouwen. Dat levert vier extra appartementen op. Anderzijds door op de lage vleugel een verdieping toe te voegen. Dat is goed voor 17 extra appartementen. De ruimtelijke procedure voor deze laatste toevoeging loopt nog. Daarmee telt het gebouw straks in totaal 101 woningen, waarvan er 81 sociale huur zijn en 20 in de vrije sector worden verhuurd.

Logeerwoning

Aannemer Veluwezoom Verkerk begint met een aantal leegstaande woningen. Zo krijgen we de bijzonderheden van het gebouw ‘in de vingers’ zonder dat bewoners er veel last van hebben. Volgende maand beginnen we met het verbeteren van de bewoonde appartementen. De bewoners kunnen tijdens de renovatie in hun woning blijven. Wie dat wil, kan tijdelijk en gratis gebruik maken van een compleet ingerichte logeerwoning in de flat. In totaal duurt de verbetering en verbouwing naar verwachting ongeveer een jaar.

Zeer geschikt voor senioren

In Hoog Soestdijk wonen veel ouderen. De vrijkomende appartementen zijn zeer geschikt voor bewoners van 65 of ouder die wonen in een sociale huurwoning en graag willen verhuizen, bijvoorbeeld omdat het huis te groot wordt of ze moeite krijgen met traplopen. Op dit moment wordt een proef voorbereid waarmee huurders van Portaal kunnen ‘doorstromen’ naar een appartement in Hoog Soestdijk.

Wooncoach voor senioren

Over de voorwaarden die hierbij gelden, praat wooncoach Anja Weygertze bewoners uit die doelgroep graag bij. Ook voor meer algemene informatie over het vinden van een passende seniorenwoning kunnen oudere woningzoekenden advies en hulp krijgen van haar. Zij is donderdagochtend tussen 10 en 12 uur telefonisch bereikbaar op 06 - 82 11 15 27. U kunt ook mailen naar mijnwooncoach@portaal.nl. Post kan naar Portaal / Wooncoach Senioren Soest, t.a.v. Anja Weygertze, Postbus 2211, 3500 GE Utrecht.

Verhuur via WoningNet

De woningen worden aangeboden via het regionale verdeelsysteem voor woonruimte: WoningNet Eemvallei.  

Coronamaatregelen

Tijdens de werkzaamheden wordt gewerkt volgens strikte richtlijnen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarbij staat de gezondheid van bewoners en werklieden voorop. Medewerkers van Veluwezoom Verkerk werken alleen als ze zelf klachtenvrij zijn. Dus zij hebben geen koorts en hoesten niet. Zij nemen ook altijd de juiste voorzorgsmaatregelen: handen wassen, geen handen schudden, anderhalve meter afstand houden en niezen in de elleboog. Hebben bewoners gezondheidsklachten dan werken we niet in hun woning tot ze weer klachtenvrij zijn.