Navigatie

Daken van 69 appartementencomplexen krijgen zonnepanelen

Het komende halfjaar plaatsen wij bij nog eens 69 woongebouwen in Amersfoort, Arnhem, Leiden, Nijmegen en Utrecht zonnepanelen. In totaal gaat het om 2.800 zonnepanelen die jaarlijks ruim 900.000 kWh schone elektriciteit opwekken. De appartementencomplexen aan de Vleeshouwerstraat in Nijmegen waren als eerste aan de beurt. Monteurs van installatiepartner Ecorus plaatsten daar 33 zonnepanelen tegen de fraaie achtergrond van de Waalbrug en het naastgelegen Holland Casino.

Met de bestaande en geplande plaatsingen telt Portaal begin 2021 zo’n 200 appartementencomplexen die voorzien zijn van zonnepanelen. Dit past in de ambitie van Portaal om haar woningen te verduurzamen en woonlasten voor bewoners te verlagen. Naast de meergezinswoningen krijgen 7.000 bewoners van eengezinswoningen de keuze voor zonnepanelen. Deze woningen zijn geselecteerd op onder meer voldoende dakoppervlak en ligging.

Voordeel gedeeld met bewoners

De zonnepanelen op de appartementencomplexen wekken elektriciteit op voor de gemeenschappelijke voorzieningen, zoals voor de verlichting van het trappenhuis en de galerijen en indien aanwezig voor automatische deuren en liften. De helft van de opgewekte stroom komt ten goede aan de bewoners. Voor hen betekent dit dat hun servicekosten voor energie daardoor dalen.

Samenwerking met Ecorus 
Portaal heeft Ecorus geselecteerd als partner voor het installeren van de zonnepanelen op de appartementencomplexen. Naast het plaatsen van zonnepanelen verzorgt Ecorus ook de monitoring en het onderhoud van de zonnestroominstallaties.

Tegen de fraaie achtergrond van de Waalbrug plaatsten monteurs van Ecorus zonnepanelen op de appartementencomplexen van Portaal in de Vleeshouwerstraat in Nijmegen.