Wethouder opent Buurtkamer Hoograven

Vandaag opende wethouder Lot van Hooijdonk samen met Shabana Ashkar, een van de buurtambassadeurs en Reijnder Jan Spits namens Portaal de Buurtkamer van Hoograven. Portaal faciliteert de buurtkamer aan de Stormdijklaan 10, als aanjager om een veilige en leefbare buurt te creëren. Het is de vierde Buurtkamer.

De Buurtkamer is een gedeelde plek van bewoners en professionals van verschillende (welzijns-) organisaties. Het vormt een knooppunt in de buurt, in de directe leefomgeving van de bewoners. Een laagdrempelige plek waarbij Portaal, de gemeente en andere partijen zichtbaar en makkelijk benaderbaar zijn. Bewoners kunnen de plek gebruiken om samen te komen en welzijnspartijen en sociale initiatieven houden hier hun spreekuren en activiteiten. De bewoners van Hoograven kunnen hier bijvoorbeeld koffie ochtenden, taallessen of spelletjesmiddagen organiseren. Hiermee proberen we het contact tussen bewoners onderling en met instanties te verbeteren en het buurtje leefbaarder en veiliger te maken.

Voor bewoners

Reijnder Jan Spits: ‘Onze missie is bijdragen aan goed samenleven, dat staat ook op het raam. Wij willen als corporatie meer doen dan alleen woningen verhuren en onderhouden. Wij willen zichtbaar zijn in de wijk. Bewust gaan collega’s hier werken zodat wijkbewoners makkelijker hier aan kunnen kloppen en we echt in de wijk zijn. Het belangrijkste is echter dat het een Buurtkamer is voor de bewoners zelf.’ Hij nodigde de bewoners uit om activiteiten in de Buurtkamer te gaan organiseren. En bedankte speciaal Günül, een van de bewoners die met een aantal dames uit de wijk de hapjes verzorgde.

De wethouder feliciteerde de bewoners en hoopt van harte dat de bewoners de Buurtkamer goed gaan gebruiken. Zij bedankte Portaal dat zij dit mogelijk maken. De samenwerkingsovereenkomst werd ter plekke getekend en daarna opende de wethouder en Shabana Ashkar de Buurtkamer.

De partijen

De volgende partijen gaan samenwerken vanuit de Buurtkamer: bewoners, de Buurtambassadeurs, Portaal (de wijkbeheerder, de adviseur leefomgeving, de sociaal beheerder, de wijkverbinder), DOCK, het Buurttteam (de Werkwinkel, de Geldkamer, team Jeugd & Gezin), Jongerenwerk Utrecht (JOU en de gemeente Utrecht (Veiligheid en het Wijkbureau).

Buurtambassadeurs

Twee keer in de week lopen Yvonne, Shabana en Tawfik rond in de wijk als buurtambassadeurs. Ze geven aan de wijkbeheerder van Portaal door als ze iets zien dat kapot is of er niet hoort. Ook spreken ze mensen aan. Ze horen dan hoe het met mensen gaat. Yvonne: ‘Ik denk dat de Buurtkamer een hele fijne plek kan zijn waar wij mensen naartoe kunnen verwijzen om dan daar weer het gesprek met de juiste persoon aan te gaan.’