Sloop en nieuwbouw aan de Wiardi Beckmanstraat en Titus Brandsmalaan

Portaal gaat de twee portiekflats met 70 woningen aan de Wiardi Beckmanstraat en Titus Brandsmalaan slopen en hier nieuwe woningen voor terug te bouwen. De huidige woningen hebben een matige technische staat, zijn nauwelijks geïsoleerd en voldoen niet meer aan de wensen van deze tijd.

Waarom gaat Portaal de woningen slopen?
De woningen zijn in de winter moeilijk warm te krijgen en in de zomer zijn ze juist niet koel te houden. Bewoners hebben last van schimmel, tocht, gehorigheid, hoge stookkosten en hokkerigheid van de woningindeling. Portaal kan de woningindeling niet aanpassen naar de wensen van deze tijd. Ook zijn de portiekflats moeilijk toegankelijk voor bewoners die slecht ter been zijn, omdat er geen liften in zitten. Daarom willen we de woningen slopen. Het gaat hier om de woningen aan de Wiardi Beckmanstraat 1 t/m 40 (even en oneven) en Titus Brandsmalaan 154 t/m 212 (even).

Dubbel zoveel woningen terug bouwen
Portaal wil hier dubbel zoveel nieuwe duurzame en kwalitatief goede appartementen terug bouwen die bereikbaar zijn per lift. Ministens 70 woningen zijn daarvan sociale huur. Dit is belangrijk voor de grote vraag naar betaalbare huurwoningen in Leiden.

Mix van verschillende appartementen
De nieuwbouw is een mix van twee-, drie-, en vierkamer appartementen. De oppervlakte is per type even groot of groter zijn dan de huidige flats. De woningen worden goed geïsoleerd en energiezuinig (BENG: bijna energie neutraal). Ze krijgen een ventilatiesysteem voor schone lucht met warmteterugwinning, een warmtepomp en zonnepanelen. Er komt geen gasaansluiting. In het plan van de gemeente wordt ook aandacht besteed aan het groen en leefomgeving in de wijk. De woningen zijn straks toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn.

Aansluiten bij de ambities van de gemeente Leiden
De twee flats vallen in een groter gebied wat de gemeente Leiden wil gaan verbeteren: het gebied Rooseveltstraat West. Hiervoor heeft de gemeente plannen gemaakt die staan in de gebiedsvisie. De locatie waarop de flats staan, geeft ruimte om meer (sociale huur) woningen toe te voegen (verdichting) in Leiden. De nieuwbouwwoningen zorgen ook voor meer verschillende woningtypes in het gebied. Meer hierover leest u op de website van de gemeente.

Planning
Na het behalen van het draagvlak ontvingen alle bewoners in januari 2022 hun stadsvernieuwsurgentie. Zij hebben 1,5 jaar de tijd om met voorrang een nieuwe woning te zoeken. Alle bewoners hebben recht op de afspraken zoals beschreven in het sociaal plan (inlegvel met rectificatie). Ook kunnen ze terug verhuizen met voorrang naar de nieuwbouw. Portaal streeft naar sloop eind 2024. Daarna start naar verwachting de bouw in 2025.*


Wat gaat Portaal doen met de andere flats in de Gasthuiswijk?
In de gasthuiswijk staan nog vier andere portiekflats van Portaal. De twee portiekflats aan de Walraven van Hall- en Johannes Poststraat zijn in 2020 gerenoveerd naar energielabel A. Voor de twee portiekflats aan de Titus Brandsmalaan 2 t/m 150 maken we op dit moment geen plannen. Er is in 2020 onderhoud uitgevoerd, waardoor de woningen weer een paar jaar mee kunnen.

Vragen?
Bewoners ontvangen regelmatig een nieuwsbrief van Portaal over de voortgang van het project. Heeft u vragen over dit project? Stuurt u dan een e-mail naar TitusBrandsmalaan@portaal.nl*

*Dit is een voorlopige planning en deze kan wijzigen. Als er iets verandert, brengen wij de betrokken daarvan op de hoogte. U kunt geen rechten aan deze planning ontlenen.