Welke documenten heb ik nodig om kans te maken op een sociale huurwoning?

Als u reageert op een sociale huurwoning, hebben wij documenten van u nodig. In de aanbiedingsbrief/mail die u van ons heeft ontvangen, staat welke documenten wij nodig hebben. Zorg ervoor dat u deze allemaal heeft. U kunt ons een PDF van deze documenten sturen of u geeft ons een kopie van deze documenten.

Hieronder leest u hoe u dat doet.

Op deze pagina leest u wat u kunt doen als u een aangeboden woning wil accepteren.

Let op!

  • In verband met uw privacy vragen wij u op alle documenten uw BSN te verwijderen/onleesbaar te maken.
  • Bij onvolledige of onjuiste gegevens en/of als wij de gegevens niet op tijd krijgen, komt u niet in aanmerking voor de woning.
  • We kunnen altijd vragen om de originele documenten of om aanvullende informatie.
  • Bij valsheid in geschrifte doen wij aangifte bij de politie.