Navigatie

Klachtenadviescommissie

Als u een klacht heeft, proberen we die samen met u naar tevredenheid op te lossen. Soms lukt dit niet, of bent u het niet eens met de manier waarop wij uw klacht willen verhelpen. Dan is er niet langer sprake van een klacht maar van een geschil. Hiervoor kunt u terecht bij de Klachtencommissie of Geschillencommissie. Elke regio van Portaal heeft een dergelijke commissie. Deze commissie is onafhankelijk. U kunt pas terecht bij deze commissie als u eerst de klacht bij Portaal heeft neergelegd en deze niet naar tevredenheid is afgehandeld.

Veel gevraagd over Klachtenadviescommissie

Ik wil mij inschrijven voor een woning. Wat moet ik doen?

Algemeen

In welke regio zoekt u?

Hoe kan ik zien of ik nog sta ingeschreven?

Algemeen

Om welke regio gaat het?

Ik wil mijn inschrijfgegevens wijzigen, kan dat?

Algemeen

In welke regio zoekt u een huurwoning?

Hoe kan ik mijn inschrijving verlengen?

Algemeen

In welke regio zoekt u?

Hoe kan ik mij uitschrijven?

Algemeen

Over welke regio gaat het?

Hoe kan ik mijn inschrijving samenvoegen met iemand anders?

Algemeen

In welke regio zoekt u?

Wat moet ik doen als we niet meer samen op zoek zijn naar een woning?

Algemeen

In welke regio zoekt u?

Hoeveel mag ik maximaal verdienen om een sociale huurwoning te krijgen?

Algemeen

Wilt u een sociale huurwoning huren? Met een bruto jaarinkomen van maximaal 40.765 euro mag u reageren op alle sociale huurwoningen met een netto huurprijs tot 763,47 euro.
Met een bruto jaarinkomen tussen 40.765 euro en 44.655 euro mag u reageren op woningen met een netto huurprijs tussen 678,66 euro en 763,47 euro (prijspeil 2020).