Navigatie

Tijdelijke onderverhuur

U mag maximaal één kamer van uw woning of appartement onderverhuren als u zelf in de woning woont. Hiervoor mag u een redelijke vergoeding voor de huur vragen. Let op: voor inwoning gelden andere regels. Kijk daarvoor op de pagina inwoning.

Bent u langere tijd weg door bijvoorbeeld een reis, studie of een baan in het buitenland? Dan kunt u tijdelijk iemand in uw huis laten wonen. Dat noemen we huisbewaarderschap.

Veel gevraagd over Tijdelijke onderverhuur

Mag ik een deel van mijn huis onderverhuren als ik er zelf ook woon?

Algemeen

U mag één kamer van uw huis of appartement onderverhuren aan één persoon terwijl u er zelf ook woont. Bijvoorbeeld aan een student. Onderverhuur moet u altijd eerst bij ons aanvragen. Dit kan met het aanvraagformulier verzoek tot onderverhuur. In het formulier staat wat de regels zijn en welke papieren wij nodig hebben om uw aanvraag te kunnen behandelen.

Let op:

 • Het is niet de bedoeling dat u geld verdient met het verhuren van een kamer. U mag een redelijke huurprijs vragen, in verhouding met de huur die u zelf betaalt.
 • Als uw huurder overlast veroorzaakt, bent ú verantwoordelijk.
 • Het is lastig in te schatten hoe het zal zijn met een extra persoon in huis. U kunt het beste eerst een periode van maximaal negen maanden afspreken. Tot negen maanden kunt u het contract met uw onderhuurder zonder problemen weer opzeggen. Ná negen maanden geldt huurbescherming en is het voor u veel lastiger om de kamerverhuur te beëindigen, omdat er dan rechten ontstaan voor
  de kamerhuurder. Wilt u hierover advies, neem dan contact op met het Juridisch Loket.
 • Verhuur nooit een kamer zonder het bij ons aan te vragen. Dat is illegale onderverhuur. Als wij dit constateren, moet uw onderhuurder direct uit de woning en kunt u een boete krijgen van wel 18.000 euro. 

Wij geven u geen toestemming een kamer onder te verhuren, als het gaat om:

 • Een 3-kamerwoning met momenteel twee of meer bewoners.
 • Een 4-kamerwoning met momenteel drie of meer bewoners.
 • Een 5-kamerwoning met momenteel vier of meer bewoners.
 • Een 6-kamerwoning met momenteel vijf of meer bewoners.
 • Een 55+ woning en de inwonende is jonger dan 55 jaar (of een 65+ woning en de inwonende is jonger dan 65 jaar). 
 • Een woning die gesloopt of gerenoveerd wordt en u heeft reeds urgentie gekregen


Als u andere vragen heeft over het onderverhuren van een kamer, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Mag ik iemand anders in mijn huis laten wonen als ik er zelf niet woon?

Algemeen

U mag tijdelijk (nooit langer dan één jaar) uw huis door iemand anders laten gebruiken, als u aantoonbaar:

 • maximaal één jaar in het buitenland bent voor werk of studie;
 • maximaal zes maanden in het buitenland bent voor sabbatical/vakantie;
 • voor maximaal drie maanden op proef wilt samenwonen;
 • maximaal negen maanden in detentie verblijft.

U moet het altijd eerst bij ons aanvragen. Dit kan met het aanvraagformulier huisbewaarderschap. In het formulier staat wat de regels zijn en welke papieren wij nodig hebben om uw aanvraag te behandelen.

Ook als er iemand anders in uw woning woont, blijft ú als huurder verantwoordelijk. U moet er dus bijvoorbeeld altijd voor zorgen dat de huur op tijd wordt betaald en dat buren geen overlast hebben.

Verhuur uw huis nooit aan iemand anders zonder het aan ons te vragen. Dat is illegale onderverhuur. Als wij dat constateren, moet u uit de woning en kunt u een boete krijgen van wel 18.000 euro.

Als u andere vragen heeft over inwoning, onderverhuur of huisbewaring, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Mag ik (een deel van) mijn woning onderverhuren via bijvoorbeeld Airbnb?

Algemeen

Nee, wij geven geen toestemming voor commerciële onderverhuur van een woning of kamer via bijvoorbeeld Airbnb. Wij zijn van mening dat dit type onderhuur/vakantieverhuur niet past bij onze huurwoningen. 

Verhuur (een deel van) uw woning nooit zonder het bij ons aan te vragen. Dat is illegale onderverhuur. Als wij dit constateren, moet uw onderhuurder direct uit de woning en kunt u een boete krijgen van wel 18.000 euro.