Navigatie

Reageren

Bent u op zoek naar een huurwoning? De eerste stap is dat u zich inschrijft als woningzoekende. In Amersfoort en Utrecht doet u dit via de website van Woningnet, voor Arnhem en Nijmegen gaat u naar de website van Entree. In Leiden gaat u naar de website van Huren in Holland Rijnland. Als u zich heeft ingeschreven, kunt u reageren op het woningaanbod.

Veel gevraagd over Reageren

Wat betekent klaar terwijl u huurt?

Wij willen onze woningen zo snel mogelijk verhuren. Hierdoor komt het voor dat wij werkzaamheden uitvoeren in uw woning als u de sleutel al heeft. Het voordeel is dat u eerder in uw woning kunt. We zorgen ervoor dat de werkzaamheden maximaal twee weken duren.

Wat voor soort werkzaamheden voeren we uit?

Dit kunnen verschillende werkzaamheden zijn, denk bijvoorbeeld aan:

 •         Sanitair vervangen
 •         Keukenblok vervangen
 •         Stukadoorwerk
 •         Plafond vervangen
 •         Schilderwerkzaamheden
 •         Binnendeuren vervangen
 •         Dakraam vervangen
 •         Vlizotrap vervangen
 •         Groepenkast vervangen

Hoe word ik op de hoogte gehouden?

Bij het tekenen van het contract vertellen wij u wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden en dat een setje sleutels achterblijft zodat de vakman in de woning kan. Als u dit niet prettig vind kunt u zelf aanwezig zijn in de woning.

Door het tekenen van uw huurcontract, geeft u ons toestemming om de werkzaamheden uit te voeren. De woninginspecteur legt u vervolgens in de woning uit wat er gaat gebeuren. Als het werk is afgerond laat onze vakman u zien wat er is gedaan.

Verhuurt Portaal ook Fokus-woningen?

Ja, wij verhuren Fokus-woningen in de regio's Amersfoort (Eemland), Utrecht en Nijmegen.

U kunt zich opgeven voor een Fokus-woning bij Stichting Fokus. Komt u voor een woning in aanmerking, dan zetten zij u op een wachtlijst. Zodra een Fokus-woning vrijkomt, geeft de Stichting Fokus aan ons door wie bovenaan de wachtlijst staat. Wij nemen dan met die persoon contact op en bieden de woning aan.

Verhuurt Portaal spaceboxen in Amersfoort?

De verhuur van de spaceboxen gaat niet via Portaal, maar via de Stichting Studenten Huisvesting Utrecht (SSH).

Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting Studenten Huisvesting Utrecht (SSH).

Verhuurt Portaal de Experimentele Flats in Utrecht?

Ja, wij verhuren 86 woningen in vijf van de Experimentele Flats in Utrecht. Ze liggen aan de Cayennedreef, de Sao Paolodreef en de Pernambucodreef.

Bent u geïnteresseerd in een woning in een van de Experimentele flats? Kijk voor meer informatie en om u in te schrijven op de website van Experimentele Flats.

Ik heb op een woning gereageerd. Kunt u mij meer vertellen over de buurt en waar de woning precies ligt?

Wij raden u aan om naar de woning te gaan kijken. U ziet dan meteen of u de buurt fijn vindt. Want het is erg belangrijk om in een buurt te wonen waar u zich prettig voelt.

Ik heb een beperking. Kan ik bij jullie een aangepaste woning huren?

In welke regio zoekt u?

Wat houdt de nieuwe woningwet in?

In januari 2015 is de nieuwe woningwet aangenomen. Wat staat er in die wet?

Meebeslissen en meepraten
Door deze wet krijgen huurdersorganisaties meer invloed op het beleid van woningcorporaties en gemeenten.

Toewijzing van woningen
Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen. Nieuw is dat de huurder die recht heeft op huurtoeslag, een woning krijgt die niet meer kost dan het bij hem/haar passende maximum.
Wij kiezen ervoor om het anders aan te pakken. Komt een huurder in aanmerking voor een woning met een huur die boven de grens van de huurtoeslag ligt, dan verlagen wij de huur tot die grens. Dit vinden wij het eerlijkst.
Dus: heeft u een huurwoning die nu meer kost dan 763,47 euro per maand én uw inkomen is gedaald waardoor u recht heeft op huurtoeslag? Vraag ons dan om de huur te verlagen tot 763,47 euro zodat u de huurtoeslag kunt aanvragen.

Wooncoöperatie beginnen
Huurders kunnen een wooncoöperatie beginnen. Dat is een vereniging van huurders die zelf zorgen voor het beheer en het onderhoud van hun woningen. Bewoners kunnen zelfs woningen van de woningcorporatie kopen en onderbrengen in de eigen coöperatie.

Meer woningen met een betaalbare huur
Een corporatie moet zich bezighouden met het bouwen en onderhouden van woningen voor mensen met een laag inkomen. En ze mogen maximaal 125 euro per sociale huurwoning per jaar bijdragen aan de woonomgeving.

Meer weten?
Wilt u meer weten? In dit filmpje wordt uitgelegd wat de nieuwe woningwet is.

Ik krijg een woning aangeboden. Hoe weet ik of de buurt van die woning veilig en prettig is?

Krijgt u een woning aangeboden en wilt u meer weten over de sfeer in de buurt? Neem dan contact op met uw verhuurconsulent, via de klantenservice. Die kan uw vragen trouwens ook beantwoorden als u de woning gaat bekijken.

Ga vooral ook een paar keer langs in de straat of buurt, het liefst op verschillende momenten van de dag.

Ik huur al een woning bij jullie. Kan ik doorschuiven naar een andere woning?

In welke regio woont u?

Verhuurt Portaal woonwagens of woonwagenplaatsen?

In welke regio zoekt u?

Verhuurt Portaal ook studentenwoningen?

In welke regio zoekt u?

Ik kan niet meer inloggen op de website van Entree / WoningNet / Huren in Holland Rijnland. Hoe kan ik mijn inschrijfgegevens aanpassen?

Over welke regio gaat het?

Wat is de hoogste huur die Portaal voor een sociale huurwoning mag vragen?

Verhuist u naar een sociale huurwoning van Portaal? Dan mag de kale huur van die woning niet hoger zijn dan 763,47 euro (prijspeil 2022). Dit wordt ook wel de liberalisatiegrens genoemd.

Heeft u een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag en gaat u in 2022 bij Portaal huren? Dan zal de huur van uw nieuwe woning niet hoger zijn dan 633,25 euro (een- en tweepersoonshuishouden) of 678,66 euro (grotere huishoudens). Dat komt omdat Portaal ook in 2022 passend moeten toewijzen. Minstens 95% van de woningen die wij toewijzen aan huishoudens met een laag inkomen moet een kale huur hebben onder deze huurbedragen. Zo zorgen wij ervoor dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor mensen met huurtoeslag. Dat vinden wij het eerlijkst.

Kan ik op alle sociale huurwoningen van Portaal reageren?

Indien u recht op huurtoeslag heeft, dan kunt u in principe op al onze sociale huurwoningen in uw woonregio reageren. Komt u in aanmerking voor een woning met een huur boven de grens van de huurtoeslag, dan verlagen wij de huur van de woning tot die grens. Zo zorgen wij ervoor dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor mensen met recht op huurtoeslag. Dit vinden wij het eerlijkst.

Jullie vragen naar mijn huishoudinkomen. Wat bedoelen jullie daarmee?

Het huishoudinkomen is het gezamenlijke inkomen van de huurder en van alle andere bewoners op het adres.

Het huishoudinkomen is het bedrag dat op uw belastingaanslag staat onder de kop ‘Verzamelinkomen’. Het staat ook in de jaaropgave van uw werkgever of van de instantie die u uw uitkering geeft.

U kunt het huishoudinkomen ook zelf uitrekenen.Vermenigvuldig het bruto inkomen dat op uw loonstrook of uitkeringsspecificatie staat, met 12 (bijvoorbeeld: 1500 euro x 12 =).

Let op! U moet een paar bedragen bij uw verzamelinkomen optellen als dit op u van toepassing is:
- Vakantiegeld (dit is 8% van uw bruto jaarsalaris) of een dertiende maand;
- Alimentatie;
- Heeft u kinderen jonger dan 23 jaar die bij u inwonen en meer verdienen dan het minimumloon? Tel dan het bedrag dat zij boven het minimunloon verdienen bij het verzamelinkomen op.

Wat gebeurt er met mijn inschrijving als ik een woning vind?

Waar staat u ingeschreven?

Ik sta op de wachtlijst voor een huurwoning. Nu zie ik al een tijd een woning leeg staan. Waarom staat die leeg en kan ik deze woning huren?

Een woning kan om verschillende redenen een tijd leeg staan. Zodra de woning te huur komt te staan, zetten wij die op een van deze websites. U kunt het beste één keer per week op een vaste dag naar ons aanbod kijken. Dan mist u geen enkele woning.

Kijk voor Utrecht en Amersfoort op de website van Woningnet.

Kijk voor Arnhem en Nijmegen op de website van Entree.

Kijk voor Leiden op de website van Huren in Holland Rijnland.

Jullie vragen om een verhuurdersverklaring, hoe regel ik dat?

Met een verhuurdersverklaring toont u aan dat u bij uw huidige verhuurder geen betalingsachterstand heeft en u geen overlast heeft veroorzaakt. U bent verplicht deze verklaring bij ons in te leveren bij het accepteren van een woning. 

U kunt een lege verhuurdersverklaring downloaden en deze door uw verhuurder laten invullen. Daarna levert u de verklaring bij ons in als u de woning gaat accepteren.

Hoe weiger ik de woning die ik aangeboden heb gekregen?

Om welke regio gaat het?

Ik krijg een woning aangeboden die ik wil accepteren. Wat nu?

Heeft u de aangeboden woning bekeken en wilt u de woning huren? Dan moet u eerst de woning accepteren. Hoe u dit voor uw regio doet, leest u hieronder.

Na het accepteren van de woning, zorgt u ervoor dat wij de documenten krijgen die wij nodig hebben. Welke dit zijn, leest u hier.

Ik heb gereageerd op een woning. Hoe bepalen jullie de volgorde van de kandidaten?

In welke regio zoekt u?

Ik krijg een woning aangeboden. Kan ik de woning bekijken?

Als u bent uitgekozen als mogelijke huurder, dan sturen wij u een brief of een mail. Daarin leest u hoe (en wanneer) u de woning kunt bekijken.

Gaat het om nieuwbouw? Dan staat in de brief waar en wanneer u een informatiebijeenkomst kunt bezoeken.

Bij een bewoonde woning laat de huidige bewoner de woning aan u zien. Of er is een groepsbezichtiging met de verhuurconsulent.

Ik krijg een woning aangeboden. Wat nu?

Als wij u een woning aanbieden, betekent dit nog niet dat u die woning ook krijgt. Eerst controleren wij of al uw gegevens kloppen. En soms bieden wij een woning aan meer mensen tegelijkertijd aan. De woning gaat dan naar degene die het hoogste op de kandidatenlijst staat.

Ontvangt u geen bericht? Dan komt u helaas (nog) niet in aanmerking voor de aangeboden woning.

Als wij u een woning aanbieden, kunt u de woning bekijken. In de aanbiedingsbrief/mail staat wanneer u dit kunt doen. Wilt u de aangeboden woning accepteren? Lees hier wat u moet doen.

Ik heb gereageerd op een woning, krijg ik de woning aangeboden?

In welke regio zoekt u?

Welke documenten heb ik nodig om kans te maken op een sociale huurwoning?

Als u reageert op een sociale huurwoning, hebben wij documenten van u nodig. In de aanbiedingsbrief/mail die u van ons heeft ontvangen, staat welke documenten wij nodig hebben. Zorg ervoor dat u deze allemaal heeft. U kunt ons een PDF van deze documenten sturen of u geeft ons een kopie van deze documenten.

Hier leest u hoe u dat doet.

Let op!

 • In verband met uw privacy vragen wij u op alle documenten uw BSN te verwijderen/onleesbaar te maken.
 • Bij onvolledige, onjuiste en/of niet tijdige gegevensverstrekking dan komt u niet in aanmerking voor de woning.
 • Er kan altijd om de originele documenten of om aanvullende informatie gevraagd worden.
 • Bij valsheid in geschrifte doen wij aangifte bij de politie.