Navigatie

Een goed jaar voor Portaal

Hoeveel woningen er zijn gerenoveerd en verduurzaamd leest u in het jaarverslag. Ook leest u daarin hoe onze inzet op inclusieve wijken waar iedereen meedoet, op passende huren en op duurzaamheid zijn vruchten afwerpt. Hoe anderen vinden dat Portaal presteert leest u in de visitatie.