Portaal en 7 partners tekenen overeenkomst: ‘Duurzame ketensamenwerking, een spannende opgave.’

"Ketensamenwerking is een spannende opgave. We moeten meer, sneller en goedkoper bouwen om de wooncrisis het hoofd te bieden en onze bijdrage te leveren aan goed samenleven. De financiële middelen zijn echter niet toereikend om álle opgaven te kunnen doen“, aldus bestuurder Dirk Jan van der Zeep van Portaal. Daarom sluit Portaal met zeven ketenpartners een langdurige, duurzame samenwerkingsovereenkomst: “Zolang de overheid de verhuurderheffing niet afschaft, is dit een van de mogelijkheden om de kosten naar beneden te krijgen voor de nieuwbouw-, duurzaamheids- en renovatieopgaven.”  

Met het ondertekenen van deze ketensamenwerking spreken Portaal en de zeven partners af om integraal samen te werken aan een project. Daarbij zijn alle betrokken partijen eindverantwoordelijk voor het opgeleverde product en het proces. En staan zij op gelijke voet, maar ieder met een eigen deelverantwoordelijkheid. Dit vraagt om transparantie, vertrouwen en solidariteit. Met als grote voordeel dat ieders expertise ten volle wordt benut.

Trouwen onder huwelijkse voorwaarden

Marlies Krol, directeur vastgoed projecten van Portaal: “Alleen kunnen wij het niet. Je moet ketensamenwerking dan ook zien als trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Je regelt het formeel aan de voorkant en dan ga je met elkaar het diepe in op basis van onvoorwaardelijk vertrouwen in elkaar. Een leven lang probeer je elkaar vast te houden in goede en in slechte tijden. Achteraf kun je dan concluderen dat het een goed huwelijk was.

Ketensamenwerking betekent samen de uitdaging aangaan. Hiervoor moeten we allemaal uit onze comfortzone komen. Daar is moed voor nodig. We zullen ingrijpend moeten veranderen voor de opgave waar wij met elkaar voor staan. Maar als we dat doen, geloof ik dat dit gaat lukken. Over acht maanden weten we niet beter meer. Dan hebben we geleerd om in ketens te denken. We tekenen deze overeenkomst omdat we tegen elkaar hebben gezegd dat we ervoor gaan. Daarvoor is lef nodig, want je moet durven loslaten, durven aanspreken, durven herijken, durven kwetsbaar te zijn en wat extra’s te doen. Maar ik geloof dat het ons gaat lukken en in vijf jaar tijd kunnen wij een miljard investeren; als we dán nog niet het verschil kunnen maken met onze ketensamenwerking.”

Hoge verwachtingen

Portaal en de zeven partners verwachten veel van deze ketensamenwerking. Zo zal naast betaalbaarheid ook de beschikbaarheid en duurzaamheid verbeteren doordat minder kosten worden gemaakt in de hele keten van een bouwproces. Dit kan door efficiënt en effectief in te kopen, samen te werken én samen te innoveren. Zo zal uiteindelijk verspilling van materiaal en arbeid en het aantal opleverpunten teruglopen en de kwaliteit van wat er wordt geleverd en de klanttevredenheid toenemen.  

De doorlooptijd van een project kan veel korter door in de samenwerking efficiënter te werken en de inzet van mensen en middelen te optimaliseren. Er zullen zo ook meer en sneller woningen voor kwetsbare doelgroepen beschikbaar komen. Allemaal doordat er meer continuïteit in een projectteam komt en de geleerde lessen weer snel in de praktijk gebracht kunnen worden. Door deze ketensamenwerking ontstaat ook ruimte om de duurzaamheidsdoelstelling binnen de financiële kaders te houden.

De ketenpartners van Portaal zijn:  Van Wijnen – VIOS Bouw – ERA Contour – Volker Wessels Bouw & Vastgoedontwikkeling –  Trebbe Groep – BAM Wonen – Van Dillen Bouwgroep