Navigatie

Portaal Leiden levert komende jaren grote bijdrage aan bouwopgave

Portaal levert de komende jaren een grote bijdrage aan het toevoegen van nieuwe betaalbare woningen in Leiden. Met instemming van 76% van de huidige bewoners gaat de woningcorporatie de twee portiekflats met 70 woningen aan de Wiardi Beckmanstraat (nummer 1 t/m 40 even en oneven) en Titus Brandsmalaan (nummer 154 t/m 212 even) slopen. Daarvoor komen op deze plek 200 nieuwe betaalbare en duurzame woningen terug. Portaal biedt de bewoners een sociaal plan en ondersteuning bij het zoeken naar nieuwe woonruimte. De sloop vindt naar verwachting in de rond de zomer van 2023 plaats. Volgens de voorlopige planning is de nieuwbouw klaar in 2025.

Keuze voor sloop
De huidige woningen zijn in de winter moeilijk warm te krijgen en in de zomer zijn ze juist niet koel te houden. Bewoners hebben last van tocht, gehorigheid, hoge stookkosten en hokkerigheid van de woningindeling. Portaal kan de woningindeling niet aanpassen naar de wensen van deze tijd. Ook zijn de portiekflats van vier hoog moeilijk toegankelijk voor bewoners die slecht ter been zijn, omdat er geen liften in zitten.

Tekort aan sociale huurwoningen
Eerder deze zomer stelde de gemeente Leiden de Gebiedsvisie Roosevelstraat West vast. Onderdeel daarvan zijn de plannen van Portaal. Hierin is opgenomen dat Portaal op de plek van de te slopen woningen circa 200 woningen kan terug bouwen, waarvan 75% sociale huur en 25% midden huur. Jet Bicker Caarten, manager Volkshuisvesting bij Portaal: ‘De nieuwe appartementen zijn een mooie toevoeging aan de woningen die we hier al hebben en zorgen voor meer verschillende woningtypen in het gebied. Vervangende nieuwbouw biedt tegelijk ook de kans om wat te doen aan het grote tekort aan sociale huurwoningen in de stad. We bouwen driedubbel zoveel duurzame en levensloopbestendige woningen terug.’

Zorgvuldig traject
Een sloopbesluit is ingrijpend voor de bewoners. Zij moeten straks hun woning in hun vertrouwde woonomgeving verlaten. Samen met de klankbordgroep, en met ondersteuning van de HBV Leiden, doorliep Portaal daarom een zorgvuldig traject om te komen tot een passend sociaal plan. In het belang van de bewoners heeft de klankbordgroep Portaal daarin goed geadviseerd. Zo krijgen bewoners verhuiskostenvergoeding en hebben zij recht op terugkeer in een sociale huurwoning in de nieuwbouw. Daarnaast krijgen de bewoners voorrang (stadsvernieuwingsurgentie) bij het zoeken van een nieuwe woning via Huren in Holland Rijnland. Voor bewoners die daarbij extra ondersteuning nodig hebben, is er een bewonersbegeleider van Portaal om ze te helpen.

Portaal gaat nu samen met een architectenbureau aan de slag om invulling te geven aan de nieuwbouwplannen. De meest actuele stand van zaken over dit project leest u op de projectenpagina.