Verbetering en uitbreiding Hoog Soestdijk

Woongebouw Hoog Soestdijk aan de Prins Hendriklaan 5 in Soest is flink verbeterd en wordt uitgebreid. Met een reeks maatregelen zijn het gebouw en de appartementen comfortabeler en energiezuiniger gemaakt. Ook worden er extra appartementen gerealiseerd.

Januari 2024

Optoppen - extra verdieping erop

Vlak voor Kerst 2023 werd duidelijk dat de zogenoemde optopping wat Portaal betreft doorgaat. Er komt een extra woonlaag bovenop de lage vleugel van Hoog Soestdijk. Deze lage vleugel heeft nu 3 verdiepingen en het worden er 4. Daarnaast gaan we de de realisatie van de vierde verdieping ook de tuin renoveren. 

Om de extra woonlaag ook daadwerkelijk te realiseren, is er eind 2023 bij de gemeente Soest een omgevingsvergunning aangevraagd. We wachten nu op goedkeuring van deze aanvraag. Daarna kunnen we pas verder.

*Zie voor meer beeld over optoppen in zijbalk rechts op deze pagina - impressies optoppen*

Infomiddag voor bewoners en omwonenden

30 januari hadden we een bijeenkomst voor bewoners van Hoog Soestdijk en op 31 januari 2024 voor omwonenden omhen te informeren over de optopping en tuinrenovatie. Op de vleugel wordt een 4e verdieping gebouwd, waardoor we 20 extra appartementen kunnen realiseren, zonder dat er extra grond nodig is. Gezien de woningopgave in Nederland een manier om het woningtekort te verkleinen. Als de optopping is gerealiseerd, gaan we met de tuin aan de slag. 

De bewoners waren over het algemeen positief. Zij hadden vragen over de planning, het tuinontwerp en het parkeren en waren blij met de extra parkeerplaatsen, ontwerp en tuin. De omwonenden daarentegen waren minder blij. Zij hebben zorgen over de parkeerdruk (die ze nu al ervaren) in de buurt; de extra ingetekende parkeerplaatsen zouden volgens hen onvoldoende zijn. Daarnaast vinden enkelen dat 20 sociale huurappartementen erbij, gewoon te veel is voor hun wijk. Sommige omwonenden maken zich daarnaast ook zorgen over de bezonning in hun tuin en de geluidsoverlast. Meerdere bewoners gaven aan bezwaar te zullen maken tegen de opbouw. Dat is uiteraard hun goed recht, we hebben geprobeerd vanuit alle disciplines (gemeente, architect, hovenier, Portaal) de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Januari 2022

Aankoop van Hoog Soestdijk in 2019

Portaal heeft Hoog Soestdijk in 2019 gekocht van een belegger. Er was sprake van achterstallig onderhoud en een flink deel van de appartementen stond leeg. Reden voor Portaal om in overleg met de bewoners een verbeterplan op te stellen. Dat bestond uit groot onderhoud, verbeteringen en toevoeging van woningen.

Groot onderhoud was nodig

Het gebouw behoefde flink wat onderhoud. Zo zijn alle waterleidingen vervangen, kregen alle bewoners een nieuwe badkamer, metselwerk aan de gevel werd gerepareerd, veel keukens en toiletten zijn vernieuwd, elektrische stoppenkasten vervangen, de brandveiligheid  werd verbeterd, de intercom werd vervangen door een videofoon en er zijn nu postkasten en een bellentableau in de centrale hal.

Isolatie en zonnepanelen

Naast de noodzakelijke ingrepen voerden we ook diverse verbeteringen door die het pand comfortabeler en energiezuiniger moeten maken. Zo zijn de gevel en het dak geïsoleerd en hebben we zonnepanelen op het dak geplaatst. Ook kregen alle woningen een zuinige warmtepompboiler en is de mechanische ventilatie verbeterd. Met dit pakket aan maatregelen verbetert het energielabel van D naar A. Voor verbeteringen geldt dat bewoners daarmee in grote meerderheid moeten instemmen. Dat deden de bewoners: ruim 92% stemde voor dit pakket aan maatregelen.

Extra woningen

Hoog Soestdijk telt nu 80 appartementen. Daarvan vallen er nu 47 in de sociale huur (met een huur onder 737,14 euro per maand) en 33 zijn duurdere vrijesectorwoningen. Dat willen we graag uitbreiden naar 101 woningen, waarvan 81 in sociale huur zijn en 20 in de vrije sector worden verhuurd. De toename komt op twee manieren tot stand: 

Ten eerste is het plan dat de lage vleugel een extra verdieping krijgt. Deze extra woonlaag is inmiddels goedgekeurd binnen Portaal en wachten nu op goedkeuring van de omgevingsvergunningaanvraag. Deze extra woonlaag is goed voor 17 appartementen.

Ten tweede worden oude zusterwoningen en logeerwoningen omgebouwd tot vier volwaardige appartementen. 

Logeerwoning

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemer Veluwezoom Verkerk. De bewoners konden tijdens de renovatie in hun woning blijven. Wie wilde, kon tijdelijk en gratis gebruik maken van een compleet ingerichte logeerwoning in de flat.

WoningNet

De woningen worden aangeboden via het regionale verdeelsysteem voor woonruimte: WoningNet Eemvallei.