Navigatie

Gevonden resultaten voor "Gemengd Wonen"

Pagina's

Toon alle resultaten

Onderwerpen

Toon alle resultaten

Veelgestelde vragen

Antwoorden op uw vragen

Het tocht in mijn huis. Kan Portaal daar iets aan doen?

Algemeen

Het isoleren en energiezuiniger maken van woningen is onderdeel van het renovatie- en onderhoudsprogramma van Portaal. Informeert u eerst bij Portaal of er plannen zijn om uw woning aan te pakken. Problemen met tocht worden dan meegenomen.

U kunt zelf naden en kieren dichten in huis. Op de website van milieucentraal vindt u hiervoor tips.

In diverse gemeenten kun je als inwoner via het Energieloket of het Duurzaam Bouwloket een gratis bespaarbox met energiebesparende producten en materialen aanvragen, waaronder tochtstrips. Kijk op de website van uw gemeente welke mogelijkheden er zijn.

Meer over dit onderwerp

Hoe krijg ik gezonde binnenlucht?

Algemeen

In een goed geisoleerde woning verlies je minder warmte, maar tegelijkertijd krijg je ook minder buitenlucht binnen. Dit is goed voor het milieu, maar niet altijd voor de gezondheid. Goed ventileren is belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Bekijk voor meer informatie de ventilatiekaart.

Meer over dit onderwerp

Mag ik iemand anders in mijn huis laten wonen als ik er zelf niet woon?

Algemeen

U mag tijdelijk (nooit langer dan één jaar) uw huis door iemand anders laten gebruiken, als u aantoonbaar:

  • maximaal één jaar in het buitenland bent voor werk of studie;
  • maximaal zes maanden in het buitenland bent voor sabbatical/vakantie;
  • voor maximaal drie maanden op proef wilt samenwonen;
  • maximaal één jaar in detentie verblijft.

U moet het altijd eerst bij ons aanvragen. Dit kan met het aanvraagformulier huisbewaarderschap. In het formulier staat wat de regels zijn en welke papieren wij nodig hebben om uw aanvraag te behandelen.

Ook als er iemand anders in uw woning woont, blijft ú als huurder verantwoordelijk. U moet er dus bijvoorbeeld altijd voor zorgen dat de huur op tijd wordt betaald en dat buren geen overlast hebben.

Verhuur uw huis nooit aan iemand anders zonder het aan ons te vragen. Dat is illegale onderverhuur. Als wij dat constateren, moet u uit de woning en kunt u een boete krijgen van wel 18.000 euro.

Als u andere vragen heeft over inwoning, onderverhuur of huisbewaring, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Meer over dit onderwerp

Komen de statushouders tijdelijk wonen?

Algemeen

Nee, de woning die zij toegewezen krijgen is voor permanent.

Meer over dit onderwerp
Toon alle resultaten

Projecten

Nieuwsberichten

Toon alle resultaten

Documenten

Toon alle resultaten