Navigatie

Sloop en nieuwbouw Paramaribo- en Corantijnstraat

Aan de Paramaribo- en Corantijnstraat heeft Portaal drie portiekflats met 88 woningen in beheer. Portaal wil deze woningen slopen en hier minimaal 160 nieuwe huurappartementen voor terug bouwen. De huidige woningen zijn gebouwd in de jaren '60 en hebben constructieve gebreken. Ze zijn sterk verouderd. Op sommige punten (elektra, ventilatie, brandveiligheid) voldoen ze niet meer aan de huidige eisen. Ook is er geen lift aanwezig en kan de woonomgeving, door de sobere uitstraling van de flats, wel een flinke impuls gebruiken. 

Terugdringen tekort aan sociale huurwoningen in Leiden
Leiden kent een groot te kort aan (sociale) huurwoningen. Daarom willen zowel de gemeente Leiden als Portaal 160 tot 170 huurappartementen terug te bouwen die comfortabel, energiezuinig en toegankelijk zijn voor mensen die slecht ter been zijn. Door meer woningen terug te bouwen wil Portaal het tekort aan sociale huurwoningen in Leiden terug te dringen. Om dit mogelijk te maken, moet eerst een formeel traject bij de gemeente worden doorlopen. Op 10 november 2021 is de Nota van Uitgangspunten vastgesteld door de gemeente Leiden. Hierin staan de uitgangspunten en randvoorwaarden waar de bouwplannen aan moeten voldoen.

Planning
Alle bewoners zijn inmiddels verhuisd. We verhuren de woningen nu tijdelijk via Ad Hoc tot de gemeente het bestemmingsplan vaststelt. Daarna starten we met de voorbereidingen op de sloop. Meer informatie over de tijdelijke verhuur en de toewijzing hiervan is te vinden op de website. Portaal is nu volop bezig met de voorbereidingen en streeft ernaar de woningen in de loop van 2023 te slopen.* 

Lijken deze woningen u wel wat?
De voormalige bewoners kunnen met voorrang terugkeren naar de nieuwbouw. Zodra de woningen klaar zijn, biedt Portaal de overgebleven woningen aan op www.hureninhollandrijnland.nl. 

Heeft u vragen?
Omwonenden ontvangen regelmatig een nieuwsbrief van ons met de laatste stand van zaken. Heeft u vragen over dit project, stuurt u een e-mail naar corantijn@portaal.nl .

* De genoemde planning is onder voorbehoud. Deze is onderhevig aan allerlei factoren en kan vaak nog wijzigen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.