Inclusieve buurten

Wij verhuren woningen aan mensen die niet zelf een woning kunnen kopen of huren in de vrije sector. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) of mensen die uit de maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld ex-daklozen) komen. 

Zelfstandig wonen

In opvang- en zorgvoorzieningen staat de cliënt centraal en wordt hij of zij ondersteund om persoonlijke zaken op orde te krijgen. Is dat eenmaal voor elkaar, dan is men toe aan zelfstandig wonen. Vervolgens is het opbouwen van een sociaal netwerk van groot belang. In gemengde woonvormen gaat dat beter.

Woongemeenschap

Een gemengde woonvorm bestaat uit zogenoemde dragende en vragende bewoners, ook wel omschreven als onbegeleide en begeleide bewoners. De huurders wonen doelbewust samen, onderhouden contact met elkaar en ondernemen gezamenlijke activiteiten. Bewoners die uit een opvang komen, worden door onze partners professioneel begeleid. Samen met de andere bewoners vormen zij een woongemeenschap.

Welkom

Wij hebben inmiddels meerdere gemengd wonen projecten gemaakt. En zien dat iedereen erbij hoort. Iedereen die zich om de buren wil bekommeren, is welkom in de woongemeenschap. Omwonenden worden regelmatig uitgenodigd en zijn altijd welkom in de gezamenlijke ruimte. Zij zien een dynamische gemeenschap en zijn goede buren.

WIMBY

Ons streven is om wat wij hiervan leren te gebruiken in bestaande wijken. Wanneer daar iemand met een verleden in een opvang komt wonen, zijn de buren vaak terughoudend. Wij willen NIMBY (not in my backyard) omzetten naar WIMBY, Welcome in my backyard!

U kunt ons bereiken via info@portaal.nl

Wat is gemengd wonen